Změny v právních předpisech za období od 13. 3. 2018 do 18. 4. 2018

Vydáno: 2 minuty čtení

Sledované období od 13. 3. 2018 do 18. 4. 2018 v částkách od 21/2018 do 32/2018.

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a státní sociální podpory

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 65/2018 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory, vyšlo v částce 32/2018 Sb., rozeslané dne 18. 4. 2018, s účinností od 1. 7. 2018.

Sdělení MPSV o výši průměrné hrubé roční mzdy za rok 2017 pro účely vydávání modrých karet

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 56/2018 Sb., o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2017 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyšlo v částce 28/2018 Sb., rozeslané dne 4. 4. 2018, s účinností od 1. 5. 2018.

Sdělení MPSV o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke KSVS

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 54/2018 Sb., o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, vyšlo v částce 27/2018 Sb., rozeslané dne 4. 4. 2018, s účinností od 1. 5. 2018.

Sdělení MPSV o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 53/2018 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, vyšlo v částce 27/2018 Sb., rozeslané dne 4. 4. 2018, s účinností od 1. 5. 2018.

Náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

Vyhláška č. 42/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, vyšla v částce 21/2018 Sb., rozeslané dne 13. 3. 2018, s účinností od 28. 3. 2018.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 27. 4. 2018 do 18. 5. 2018
Změny v právních předpisech za období od 31. 5. 2018 do 15. 6. 2018
Změny v právních předpisech za období od 21. 6. do 9. 8. 2018
Změny v právních předpisech za období od 14. 8. 2018 do 31. 8. 2018
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 8. 2020 do 10. 9. 2020
Změny v právních předpisech za období od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 13. 11. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 15. 2. 2019 do 8. 3. 2019
Změny v právních předpisech za období od 14. 3. 2019 do 12. 4. 2019
Změny v právních předpisech za období od 16. 4. 2019 do 16. 5. 2019
Změny v právních předpisech za období od 30. 5. 2019 do 4. 6. 2019
Změny v právních předpisech za období od 13. 6. 2019 do 19. 7. 2019
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021

Související otázky a odpovědi

Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Legislativní změny u dohod o provedení práce
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti

Související předpisy

65/2018 Sb. , kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
56/2018 Sb. o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2017 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
54/2018 Sb. o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
53/2018 Sb. o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
42/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
176/2009 Sb. , kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení