Pracovněprávní aktuality (7. 12. 2021 – 4. 1. 2022)

Vydáno: 15 minut čtení

(sledované období: 7. 12. 2021 – 4. 1. 2022)

Vyhlášené předpisy

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 441/2021 Sb. dne 8. 12. 2021

Tato vyhláška vychází ze změn zákona o zaměstnanosti z 1. 7. 2021, které zrušily dosavadní příspěvek v době částečné nezaměstnanosti a nahradily jej příspěvkem v době částečné práce. Tyto změny jsou tak jen legislativně technického charakteru.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 450/2021 Sb. dne 10. 12. 2021

Ministerstvo práce a sociálních věcí informovalo prostřednictvím svého sdělení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně. Daná kolektivní smlouva se týká zaměstnanců v oblasti textilního, oděvního a kožedělného průmyslu.

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 457/2021 Sb. dne 10. 12. 2021

Vzhledem k tomu, že došlo od 1. ledna 2022 k procentnímu zvýšení důchodů o 1,3 % a o 300 Kč, kdy tomuto zvýšení budou podléhat všechny důchody přiznané před tímto datem, vláda schválila své nařízení, aby došlo také ke stejnému navýšení náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrad nákladů na výživu pozůstalých u zaměstnanců ve služebním poměru.

Vyhláška o

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (9. 11. 2021 – 6. 12. 2021)
Pracovněprávní aktuality (5. 1. 2022 – 8. 2. 2022)
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 9. do 18. 10. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 23. 11. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 11. 2019 do 6. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 17. 12. 2019 do 20. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 31. 12. 2019 do 13. 2. 2020
Změny v právních předpisech za období od 17. 2. 2020 do 12. 3. 2020
Změny v právních předpisech za období od 16. 3. 2020 do 15. 4. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 4. 2020 do 19. 5. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 5. 2020 do 30. 6. 2020
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 8. 2020 do 10. 9. 2020

Související otázky a odpovědi

Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty