450/2021 Sb. o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

Schválený:
450/2021 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 26. listopadu 2021
o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byla uložena tato kolektivní smlouva vyššího stupně:
Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2021 uzavřená mezi
Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
a
Asociací textilního-oděvního-kožedělného průmyslu.
Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Související dokumenty