Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021

Vydáno: 3 minuty čtení

Sledované období od 20. 8. do 21. 9. 2021 v částkách od 142/2021 do 150/2021.

Změna nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

Nařízení vlády č. 342/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů, vyšlo v částce 150/2021 Sbírky zákonů, rozeslané dne 21. 9. 2021, s účinností od 1. 1. 2022.

Změna

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 9. do 18. 10. 2021
Pracovněprávní aktuality (5. 5. 2016 – 8. 6. 2016)
Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2016 - 15. 8. 2016)
Pracovněprávní aktuality (16. 8. 2016 – 7. 9. 2016)
Pracovněprávní aktuality (8. 9. 2016 - 5. 10. 2016)
Pracovněprávní aktuality (6. 10. 2016 – 9. 11. 2016)
Pracovněprávní aktuality (10. 11. 2016 – 7. 12. 2016)
Pracovněprávní aktuality (5. 9. 2017 - 2. 10. 2017)
Pracovněprávní aktuality (3. 10. 2017 - 6. 11. 2017)
Pracovněprávní aktuality (7. 11. 2017 - 4. 12. 2017)
Pracovněprávní aktuality (16. 12. 2015 - 6. 1. 2016)
Pracovněprávní aktuality (7.1.2016 – 10.2.2016)
Pracovněprávní aktuality
Pracovněprávní aktuality
Pracovněprávní aktuality (7. 4. 2016 – 4. 5. 2016)
Pracovněprávní aktuality (12. 11. 2015 – 15. 12. 2015)
Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2022 – 9. 8. 2022)
Pracovněprávní aktuality (10. 8. 2022 – 6. 9. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 9. 2022 – 4. 10. 2022)
Pracovněprávní aktuality (4. 12. 2018 - 7. 1. 2019)
Pracovněprávní aktuality (5. 3. 2019 - 3. 4. 2019)

Související otázky a odpovědi

Nezabavitelná částka pro rok 2024
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Legislativní změny u dohod o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Elektronické uzavření pracovní smlouvy

Související předpisy

292/2021 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
342/2021 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů
589/2006 Sb. , kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
330/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
329/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
108/2006 Sb. o sociálních službách
328/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
251/2016 Sb. o některých přestupcích
327/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb.
178/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
323/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
322/2021 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
MZDR 32802/2021-2/MIN/KAN mimořádné opatření - testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a poskytovatelů sociálních služeb
MZDR 32802/2021-3/MIN/KAN změna mimořádného opatření - testování zaměstnanců a klientů v dlouhodobé péči
MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN mimořádné opatření - stanovení podmínek pro osobní přítomnost dětí a žáků na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb, podmínek výkonu práce zaměstnanců škol a školských zařízení a podmínek ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních vysokých škol