292/2021 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Schválený:
292/2021 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 30. července 2021
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Dodatek č. 4 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 uzavřený na období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 mezi
Unií zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb
a
Svazem obchodu a cestovního ruchu České republiky;
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 mezi
Odborovým svazem KOVO
a
Asociací leteckých a kosmických výrobců, z. s.
Ministryně:
v z. Ing. Pícl v. r.
náměstek člena vlády