Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021

Vydáno: 3 minuty čtení

Sledované období od 21. 5. do 23. 6. 2021 v částkách od 84/2021 do 99/2021.

Sdělení MPSV o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí 238/2021 Sb., o uložení kolektivních smluv vyššího stupně, vyšlo v částce 99/2021 Sbírky zákonů, rozeslané dne 23. 6. 2021, s účinností od 23. 6. 2021.

Sdělení MPSV o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2021 – 9. 8. 2021)
Pracovněprávní aktuality (5. 5. 2021 – 8. 6. 2021)
Pracovněprávní aktuality (7. 4. 2021 – 4. 5. 2021)
Pracovněprávní aktuality (10. 8. 2021 – 7. 9. 2021)
Pracovněprávní aktuality (8. 9. 2021 – 6. 10. 2021)
Pracovněprávní aktuality (7. 10. 2021 – 8. 11. 2021)
Pracovněprávní aktuality (9. 11. 2021 – 6. 12. 2021)
Pracovněprávní aktuality (3. 12. 2019 – 9. 1. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 1. 2020 – 6. 2. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 2. 2020 – 5. 3. 2020)
Pracovněprávní aktuality (6. 3. 2020 – 9. 4. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 4. 2020 – 7. 5. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7.1.2016 – 10.2.2016)
Pracovněprávní aktuality
Pracovněprávní aktuality
Pracovněprávní aktuality (7. 4. 2016 – 4. 5. 2016)
Pracovněprávní aktuality (5. 5. 2016 – 8. 6. 2016)
Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2016 - 15. 8. 2016)
Pracovněprávní aktuality (16. 8. 2016 – 7. 9. 2016)
Pracovněprávní aktuality (8. 9. 2016 - 5. 10. 2016)
Pracovněprávní aktuality (8. 5. 2020 – 11. 6. 2020)
Pracovněprávní aktuality (12. 6. 2020 – 6. 8. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 8. 2020 – 10. 9. 2020)

Související otázky a odpovědi

Legislativní změny u dohod o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti

Související předpisy

238/2021 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
237/2021 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
MZDR 14601/2021-20/MIN/KAN změna mimořádného opatření ze dne 7. 6. 2021 k omezení maloobchodního prodeje a služeb
MZDR 14600/2021-16/MIN/KAN změna mimořádného opatření ze dne 7. 6. 2021 k omezení provozu škol a školských zařízení
233/2021 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění nařízení vlády č. 556/2020 Sb.
220/2019 Sb. o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu
556/2020 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu
MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN zrušení mimořádných opatření, kterými se stanovuje povinné plošné a screeningové testování obyvatel ČR
216/2021 Sb. , kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
201/2021 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
199/2021 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu
31/2016 Sb. o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu