201/2021 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Schválený:
201/2021 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 12. května 2021
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2021 uzavřená mezi
Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu
a
Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR;
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi
Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
a
Asociací textilního-oděvního-kožedělného průmyslu.
Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.