2/2020 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Schválený:
2/2020 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 20. prosince 2019
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2020, uzavřená dne 28. 11. 2019 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
a
Veolií - Svazem zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika.
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2020 (pro a. s. a s. r. o.), uzavřená dne 9. 12. 2019 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - Sekcí silničního hospodářství
a
Svazem dopravy České republiky - Sekcí silničního hospodářství.
3. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2020, uzavřená dne 9. 12. 2019 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - Sekcí silničního hospodářství
a
Svazem dopravy České republiky - Sekcí silničního hospodářství.
Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.