165/2017 Sb. o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

Schválený:
165/2017 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 24. května 2017
o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb. a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2016 - 2019, který byl uzavřen dne 29. 3. 2017 mezi vyšším odborovým orgánem - Odborovým svazem Stavba ČR, Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy a organizací zaměstnavatelů - Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazný i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ - NACE: 08.1, 16.23, 22.23, 23.2, 23.3, 23.5, 23.6, 23.9, 41, 42 a 43.
S obsahem Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce ČR a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).
Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 22. 5. 2017 do 21. 6. 2017