Pracovněprávní aktuality (9. 11. 2022 – 6. 12. 2022)

Vydáno: 21 minut čtení

(sledované období: 9. 11. 2022 – 6. 12. 2022)

Vyhlášené předpisy

Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 358/2022 Sb. dne 30. 11. 2022

Tento zákon zvyšuje částku příspěvku na mobilitu ze stávajících 550 Kč na 900 Kč, příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení svislé zdvihací a šikmé zdvihací plošiny o 100 000 Kč (ze současných 400 000 Kč na 500 000 Kč), a rozšiřuje okruh osob, kterým vzniká nárok na pohřebné. Zákon rovněž upravuje změny v oblasti otcovské dovolené a karantény.

Otcovská dovolená

V této souvislosti dochází ke změnám zákona o nemocenském pojištění, které spočívají v změně podmínek pro vznik nároku na otcovskou, které jsou nově rozšířeny o případy, kdy dojde k narození mrtvého dítěte nebo úmrtí novorozence v období prvních šesti týdnů ode dne jeho narození.

V souvislosti s tímto vzniká nový § 195a zákoníku práce, který upravuje novou překážku v práci pro otce (tzv. otcovskou dovolenou), ta bude poskytována po dobu, po kterou bude otci příslušet dávka otcovské poporodní péče. Otci zároveň bude náležet stejná ochrana jako zaměstnankyni na mateřské dovolené (zařazení na původní práci a pracoviště, zákaz výpovědi a okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, právo na dovolenou). Doposud si otcové brali na dané období rodičovskou dovolenou.

Karanténa

Dále zákon přichází s plnou elektronizací karantény, jako je tomu v případě e-neschopenky. Tímto dochází k formalizaci postupů, které byly doposud překotně (avšak v praxi poměrně efektivně) nastaveny v souvislosti s pandemií covid-19.

Přehled stavu projednávaných předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

Sněmovní tisk: 54

Stav projednávání: 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2022

Návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2022

Sněmovní tisk: 233

Stav projednávání: 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 9. 2022

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb.,

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (5. 10. 2022 – 8. 11. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 12. 2022 – 6. 1. 2023)
Změny v právních předpisech za období od 30. 11. do 10. 12. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23.12. 2021 do 31. 12. 2021
Změny v právních předpisech za období od 6. 1. 2022 do 4. 2. 2022
Pracovněprávní aktuality (5. 1. 2022 – 8. 2. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 2. 2022 – 8. 3. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 3. 2022 – 4. 4. 2022)
Pracovněprávní aktuality (5. 4. 2022 – 3. 5. 2022)
Pracovněprávní aktuality (4. 5. 2022 – 8. 6. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2022 – 9. 8. 2022)
Pracovněprávní aktuality (10. 8. 2022 – 6. 9. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 9. 2022 – 4. 10. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 12. 2021 – 4. 1. 2022)
Pracovněprávní aktuality (3. 12. 2019 – 9. 1. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 1. 2020 – 6. 2. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 2. 2020 – 5. 3. 2020)
Pracovněprávní aktuality (6. 3. 2020 – 9. 4. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 4. 2020 – 7. 5. 2020)
Pracovněprávní aktuality (8. 5. 2020 – 11. 6. 2020)
Pracovněprávní aktuality (12. 6. 2020 – 6. 8. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 8. 2020 – 10. 9. 2020)

Související otázky a odpovědi

Legislativní změny u dohod o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Změny v odvodu sociálního a zdravotního pojištění u dohod o provedení práce

Související předpisy

329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
358/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
65/2022 Sb. o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
234/2014 Sb. o státní službě
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
304/2014 Sb. o platových poměrech státních zaměstnanců
325/1999 Sb. o azylu
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
280/2009 Sb. daňový řád
344/2012 Sb. o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
224/2016 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí