148/2022 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Schválený:
148/2022 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 25. května 2022
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená dne 29. listopadu 2021 mezi smluvními stranami
Odborový svaz KOVO
a
Asociace leteckých a kosmických výrobců, z. s.;
2. Dodatek č. 4 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně ze dne 17. října 2017, který byl uzavřen dne 29. března 2022 mezi smluvními stranami
Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu
a
Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu;
3. Dodatek č. 3 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2019 - 2024 ze dne 2. dubna 2019, který byl uzavřen dne 4. dubna 2022 mezi smluvními stranami
Odborový svaz Stavba České republiky
a
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
a
Svaz podnikatelů ve stavebnictví.
Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty