Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2020

Autoři předkládají čtenářům stručný přehled statistických údajů o profesionálních onemocněních hlášených do Národního registru nemocí z povolání v České republice v roce 2020.

Materiál a metodika

Byla vyhodnocena data zaslaná elektronicky do Národního registru nemocí z povolání v Praze hlásícími středisky nemocí z povolání v České republice o případech profesionálních onemocnění, které nabyly právních účinků od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020. Podrobnější údaje budou k dispozici na internetové stránce Státního zdravotního ústavu (1)

Profesionální onemocnění

V roce 2020 bylo u 952 pracovníků hlášeno celkem 1112 profesionálních onemocnění, z toho bylo 1035 nemocí z…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků