Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2021

Autoři předkládají čtenářům stručný přehled statistických údajů o profesionálních onemocněních hlášených do Národního registru nemocí z povolání v České republice v roce 2021.

Materiál a metodika

Byla vyhodnocena data zaslaná elektronicky do Národního registru nemocí z povolání v Praze hlásícími středisky nemocí z povolání v České republice o případech profesionálních onemocnění, které nabyly právních účinků od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021. Podrobnější údaje budou k dispozici na internetové stránce Státního zdravotního ústavu a ÚZIS (1).

Profesionální onemocnění

V roce 2021 bylo u 5 890 pracovníků hlášeno celkem 6 043 profesionálních onemocnění, z toho bylo 5 991 nemocí z povolání a 52 ohrožení nemocí z povolání. Při detailnějším rozboru dat bylo zjištěno, že u 141 osob bylo v průběhu roku hlášeno několik profesionálních onemocnění, nejvíce čtyři. Nejčastěji hlášenou dvoukombinací byl syndrom karpálního tunelu na pravé a levé ruce vzniklý při práci s přetěžováním končetin nebo při práci s vibrujícími nástroji (48 případů) a reinfekce COVID-19 (32 případů).

Incidence profesionálních onemocnění byla 128,9 případů na 100 tisíc zaměstnanců v civilním sektoru, pojištěných nemocensky podle zákona č. 187/2006 Sb., vztaženo k prvnímu pololetí 2021 (tabulka 1). Ve srovnání s rokem 2020 (2, 3) vzrostl celkový počet hlášených profesionálních onemocnění o 4931 případů a incidence vzrostla o 105,2 případu na 100 tisíc pojištěnců.

Tab.1. Profesionální onemocnění hlášená v České republice v letech 2020 a 2021

roky

2020

2021

počet pacientů

952

5 890

muži

438

1 249

ženy

514

4 641

nemoci

Související dokumenty

Související články

Bezpečnost práce u zdvihacích zařízení se stále podceňuje
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2020
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2019
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Nemoci z povolání
Nemoc z povolání jako příčina dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2019
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2021
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2020
Pracovní úraz - co teď?!
Rizika při poranění zdravotnických pracovníků
Pozitivní motivace jako nástroj pro snižování pracovní úrazovosti zaměstnance
Jak správně vyplňovat záznam o úrazu
Bezpečnost práce u zdvihacích zařízení se stále podceňuje
Používání regálů a regálových systémů - požehnání nebo prokletí?
Charakteristické příčiny a příklady pracovních úrazů u ručních paletových vozíků
Pracovní úrazy při cestách autem
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Odpovědnost za přestupek na úseku bezpečnosti práce - pád z výšky

Související otázky a odpovědi

Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz a daňový náklad
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Pracovní úraz
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Krácení bolestného
Krácení dovolené, pracovní úraz
Ohrožení nemocí z povolání
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Šetření nemocí z povolání
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů