Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků s vlastním pohonem - motorových vozíků

Cílem příspěvku je seznámit se základním legislativním rámcem vztahující se k bezpečnému provozu motorových vozíků, dále s problematikou možných příčin vzniku pracovních úrazů a s vývojem pracovní úrazovosti v této oblasti. Dále také uvádíme vybrané příklady pracovních úrazů při provozu motorových vozíků.

Na základě častých dotazů, a to nejen od zaměstnavatelů, kteří jsou provozovateli motorových vozíků, ale také i z řad odborné veřejnosti, byl zpracován příspěvek zaměřený na problematiku motorových vozů.

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků