38/2018 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Schválený:
38/2018 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 27. února 2018
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2018, uzavřená dne 8. 12. 2017 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem textilního, oděvního, kožedělného průmyslu
a
Asociací textilního, oděvního, kožedělného průmyslu.
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2018, uzavřená dne 14. 12. 2017 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - Sekce silničního hospodářství (pro a. s. a s. r. o.)
a
Svazem dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství.
3. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2018, uzavřená dne 14. 12. 2017 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - Sekce silničního hospodářství
a
Svazem dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství.
4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2018 - 2022, uzavřená mezi smluvními stranami
Odborovým svazem energetiky a hornictví
a
Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu.
5. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2018, uzavřená dne 18. 12. 2017 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
a
Svazem zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika.
6. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2018, uzavřená dne 21. 12. 2017 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů ČR
a
Zemědělským svazem České republiky.
Ministryně:
Ing. Němcová, MBA, v. r.