Pracovněprávní aktuality (5. 1. 2017 – 6. 2. 2017)

Vydáno: 15 minut čtení

(sledované období: 5. 1. 2017 – 6. 2. 2017)

Vyhlášené předpisy

Dohoda mezi ČR a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené

Vyhlášeno ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 55/2016 Sb. dne 7. 10. 2016

Účinnost: 1. 11. 2016

Smlouva mezi ČR a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení

Vyhlášeno ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 2/2017 Sb. dne 20. 1. 2017

Účinnost: 1. 2. 2017

Sdělení MZV o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení

Vyhlášeno ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 3/2017 Sb. dne 20. 1. 2017

Účinnost: 1. dnem 3. měsíce po splnění podmínek

Přehled stavu projednávaných předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Sněmovní tisk: 783

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 19. 4. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna schválila

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 2. měsíce po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (transpoziční novela – přeshraniční vysílání zaměstnanců)

Sněmovní tisk: 964

Předkladatel: vláda

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 3. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Sněmovní tisk: 379

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 5. 1. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – vzato zpět ve 3. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (otcovská poporodní péče)

Sněmovní tisk: 821

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 27. 5. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 3. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 9. měsíce po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

Sněmovní tisk: 798

Předkladatel: Senát (předložil PS dne 28. 4. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 3. čtení

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (flexibilita čerpání rodičovského příspěvku)

Sněmovní tisk: 854

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 30. 6. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (posudková péče a pracovnělékařské služby)

Sněmovní tisk: 874

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 21. 7. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a další související zákony

Sněmovní tisk: 880

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 26. 7. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 9. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (koncepční novela)

Sněmovní tisk: 903

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 9. 9. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 7. 2017 (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (agenturní zaměstnávání)

Sněmovní tisk: 911

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 16. 9. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (maximální hranice důchodového věku)

Sněmovní tisk: 912

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 16. 9. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zjednodušení placení pojistného pro OSVČ)

Sněmovní tisk: 926

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 3. 10. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 6. měsíce po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (transpoziční novela)

Sněmovní tisk: 990

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 13. 12. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona o zahraniční službě a změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

Sněmovní tisk: 994

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 15. 12. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona

Organizace zahraniční služby doposud vycházela ze zákoníku práce a v současné době je upravena především zákonem o státní službě, který nabyl účinnosti 1. ledna 2015. Vzhledem k tomu, že bylo nutné odstranit co nejrychleji hlavní nedostatky ve vztahu k zahraniční službě, byl tento zákon novelizován tzv. technickou novelou zákona o státní službě. Tato technická novela však umožnila pouze částečnou úpravu právního rámce pro účely zajištění běžného chodu Ministerstva zahraničních věcí, a nezohledňuje dostatečně všechna specifika, která jsou zahraniční službě vlastní, neboť její fungování je postaveno na tzv. rotaci, tj. střídání výkonu služby nebo práce v ústředí a v zahraničí.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy (transpoziční novela)

Sněmovní tisk: 688

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 23. 12. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 5. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (změny redukčních hranic pro výpočet PPM)

Sněmovní tisk: 730

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 29. 2. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 9. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (karenční doba)

Sněmovní tisk: 744

Předkladatel: Senát (předložil PS dne 22. 3. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 3. měsíce po vyhlášení

Návrh na vydání zákona o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů

Sněmovní tisk: 799

Předkladatel: poslanec Andrej Babiš (předložil PS dne 29. 4. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 3. měsíce po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona o pobytu cizinců z nebezpečných zemí

Sněmovní tisk: 833

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 7. 6. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dozor ÚP nad stavem/střízlivostí uchazeče o zaměstnání)

Sněmovní tisk: 892

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 19. 8. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Předpokládaná účinnost: 1. 7. 2017

Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (zrušení minimálního vyměřovacího základu)

Sněmovní tisk: 979

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 2. 12. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákoník práce (ošetřovatelská dovolená)

Sněmovní tisk: 1008

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 24. 1. 2017)

Stav projednávání: v připomínkovém řízení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Záměrem návrhu tohoto zákona je upravit v zákoníku práce nový institut ošetřovatelské dovolené, který může být využit zejména v případě, kdy zaměstnanec potřebuje pečovat o svého rodiče, ale zároveň si bude chtít do budoucna udržet své pracovní místo. Aby tento institut nebyl zneužíván, nebude spojen s poskytováním náhrady mzdy a zaměstnanec ho bude moci využít pouze v případě, že pečovat bude o osoby ve III. nebo IV. stupni těžké či úplné závislosti na péči jiné osoby. Zaměstnavatel by v takovémto případě nehradil zdravotní pojištění, neboť za pečující osoby by hradil zdravotní pojištění stát.

Ošetřovatelská dovolená bude obdoba rodičovské dovolené, ale zaměstnanec nebude požívat stejný rozsah ochrany. Není např. navrhován zákaz výpovědi atd.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o Veřejném ochránci práv

Sněmovní tisk: 1015

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 2. 2. 2017)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (valorizace pojistného placeného státem)

Stav projednávání: vláda schválila

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2019 (s výjimkami)

Návrh zákona o evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a o změně zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Stav projednávání: vláda

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zdravotní pojištění cizinců)

Stav projednávání: vláda

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2017 (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (diferenciace sazeb pojistného na SZ)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 7. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou oznamovatelů podezření na protiprávní jednání

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti (zaměstnávání OZP/rekvalifikace)

Stav projednávání: vláda

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon o nemocenském pojištění a další související zákony (dlouhodobé ošetřovné)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 9. měsíce po vyhlášení

Návrh nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

Stav projednávání: v připomínkovém řízení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Věcný záměr zákona o dobrovolnictví

Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících

Stav projednávání: vláda

Návrh věcného záměru zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Stav projednávání: vláda

Ministerstvo práce a sociálních věcí přineslo návrh věcného záměru zákona, který by měl přinést změnu do oblasti zabezpečení zaměstnanců při pracovním úrazu.

To je v současné době upraveno zákoníkem práce. Dle tohoto zákona je zaměstnavatel v případě, kdy zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, ze zákona pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group nebo u České pojišťovny a.s.

Mezi všemi zúčastněnými subjekty však panuje shoda, že zachování současného stavu není dlouhodobě možné a udržitelné. Na základě dosavadních odborných jednání na půdě vlády a Ministerstva práce a sociálních věcí již bylo rozhodnuto, že

  • bude zachován současný systém odškodňování zaměstnance podle zákoníku práce – tím byla vyloučena možnost zavedení úrazového pojištění zaměstnanců jako samostatného dávkového systému sociálního zabezpečení a mohl být zrušen zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, který od roku 2007 nenabyl účinnosti;
  • organizačně bude systém zajišťovat Česká správa sociálního zabezpečení.

Organizační základ byl stanoven a nynějším cílem je upravit práva a povinnosti jednotlivých subjektů v systému.

Protože jde zatím jen o věcný záměr, o dalším vývoji budeme průběžně informovat v některém z dalších čísel Práce a mzdy.

Další projednávané předpisy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a další související zákony (protikuřácký zákon)

Senátní tisk: 28/0

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 2. 6. 2016)

Stav projednávání: Senát schválil

Předpokládaná účinnost: 31. 5. 2017

Mezinárodní smlouvy

Protokol k Úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 29 o nucené práci

Sněmovní tisk: 563

Stav projednávání: souhlas Parlamentu s ratifikací doručen prezidentovi

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Tuniskou republikou

Sněmovní tisk: 690

Stav projednávání: souhlas Parlamentu s ratifikací doručen prezidentovi

Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 204 k přechodu z neformální do formální ekonomiky

Sněmovní tisk: 969

Předkladatel: vláda

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Podpora vzniku a provozu dětských skupin

Dětské skupiny jsou typem služby hlídání a péče o dítě spočívající v poskytování pravidelné péče o dítě do zahájení povinné školní docházky. Jsou alternativou mateřských škol a mají řešit nedostatek kapacit školek. Legislativně provozní požadavky na zřízení a provoz dětských skupin jsou benevolentnější než u mateřských škol.

Zájem o tyto dětské skupiny je u rodičů i provozovatelů velký. Vzhledem k tomu, že mimořádné dotace na vybudování a provoz dětských skupin z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu byly vyčerpány, MPSV vyhlásilo mimořádnou výzvu č. 132 Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu na podzim roku 2016, a vzhledem k trvajícímu zájmu veřejnosti jsou naplánovány další výzvy na podzim letošního roku jak pro žadatele z regionů, tak pro žadatele z Prahy.

Ministerstvo práce a sociálních věcí dosud podpořilo 400 zařízení péče o předškolní děti s celkovou kapacitou až 5,5 tisíce dětí. Náklady jsou hrazené z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu a do roku 2020 má být na takto zaměřené projekty vynaloženo až 4,5 miliardy korun.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 15. 2. 2019 do 8. 3. 2019
Pracovněprávní aktuality (5. 3. 2019 - 3. 4. 2019)
Pracovněprávní aktuality (5. 2. 2019 - 4. 3. 2019)
Změny v právních předpisech za období od 30. 11. do 10. 12. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23.12. 2021 do 31. 12. 2021
Změny v právních předpisech za období od 6. 1. 2022 do 4. 2. 2022
Pracovněprávní aktuality (5. 1. 2022 – 8. 2. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 2. 2022 – 8. 3. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 3. 2022 – 4. 4. 2022)
Pracovněprávní aktuality (5. 4. 2022 – 3. 5. 2022)
Pracovněprávní aktuality (4. 5. 2022 – 8. 6. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2022 – 9. 8. 2022)
Pracovněprávní aktuality (10. 8. 2022 – 6. 9. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 9. 2022 – 4. 10. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 12. 2021 – 4. 1. 2022)
Pracovněprávní aktuality (3. 12. 2019 – 9. 1. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 1. 2020 – 6. 2. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 2. 2020 – 5. 3. 2020)
Pracovněprávní aktuality (6. 3. 2020 – 9. 4. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 4. 2020 – 7. 5. 2020)
Pracovněprávní aktuality (8. 5. 2020 – 11. 6. 2020)
Pracovněprávní aktuality (12. 6. 2020 – 6. 8. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 8. 2020 – 10. 9. 2020)

Související otázky a odpovědi

Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024

Související předpisy

55/2016 Sb.m.s. o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené
2/2017 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení
3/2017 Sb.m.s. o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení
111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
251/2005 Sb. o inspekci práce
262/2006 Sb., zákoník práce
349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
234/2014 Sb. o státní službě
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců
379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů