Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování

Vydáno: 5 minut čtení

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce byly zřízeny zákonem o inspekci práce jako kontrolní orgány na úseku pracovních vztahů a podmínek. Kontrolní činnost orgánů inspekce práce dopadá na zaměstnavatele též v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která zahrnuje i problematiku pracovních úrazů.

11. 11. 2019

Zaměstnavatelé jsou povinni v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce objasnit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu a ohlásit pracovní úraz v termínu a rozsahu, jaký stanoví nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů. Oblastní inspektoráty práce následně vykonávají kontroly šetření příčin a okolností pracovních úrazů, popřípadě se zúčastňují šetření na místě úrazového děje.

Zaměstnavatel je

Související dokumenty

Související články

Problematika odpovědnosti v souvislosti s pracovním úrazem a BOZP
Pracovní úrazovost v lesním hospodářství
Pracovní úraz - co teď?!
Rizika při poranění zdravotnických pracovníků
Pozitivní motivace jako nástroj pro snižování pracovní úrazovosti zaměstnance
Jak správně vyplňovat záznam o úrazu
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Pracovní úrazy při cestách autem
Odpovědnost za přestupek na úseku bezpečnosti práce - pád z výšky
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Smrtelné pády a zavalení zeminou na staveništích
Vyšší náhrada za ztrátu na výdělku
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Pracovní úrazy ve zvláštních případech
S autem do zaměstnání a na pracovní cesty
První rok v práci může být fatální
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Pracovní úrazovosti specifických ohrožených skupin zaměstnanců v ČR
Náhrada škody i bez záznamu o pracovním úrazu
Lehkomyslné jednání zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele za újmu
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 23. část - Pracovní úrazy a jejich odškodňování

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze
125/1993 Sb. , kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Související komentovaná judikatura

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
Právo zdravotní pojišťovny na náhradu nákladů na léčení v souvislosti s pracovním úrazem

Související judikáty

ZP:Náhrada škody. Pracovní úraz (§190/1)
Dokazování; Pracovní úraz; Sport
Posouzení úrazu zaměstnance na team-buildingu jako úrazu pracovního
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu
Odpovědnost za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání; Team-building

Související otázky a odpovědi

Pracovní úraz a daňový náklad
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Pracovní úraz
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Krácení bolestného
Krácení dovolené, pracovní úraz
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Ohrožení nemocí z povolání