Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2020

Autoři předkládají čtenářům stručný přehled statistických údajů o profesionálních onemocněních hlášených do Národního registru nemocí z povolání v České republice v roce 2020.

Materiál a metodika

Byla vyhodnocena data zaslaná elektronicky do Národního registru nemocí z povolání v Praze hlásícími středisky nemocí z povolání v České republice o případech profesionálních onemocnění, které nabyly právních účinků od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020. Podrobnější údaje budou k dispozici na internetové stránce Státního zdravotního ústavu (1)

Profesionální onemocnění

V roce 2020 bylo u 952 pracovníků hlášeno celkem 1112 profesionálních onemocnění, z toho bylo 1035 nemocí z povolání a 77 ohrožení nemocí z povolání. Při detailnějším rozboru dat bylo zjištěno, že u 143 osob bylo v průběhu roku hlášeno několik profesionálních onemocnění, nejvíce šest. Nejčastěji hlášenou kombinací byl syndrom karpálního tunelu na pravé a levé ruce vzniklý při práci s přetěžováním končetin nebo při práci s vibrujícími nástroji.

Incidence profesionálních onemocnění byla 23,7 případů na 100 tisíc zaměstnanců v civilním sektoru pojištěných nemocensky podle zákona č. 187/2006 Sb., vztaženo k prvnímu pololetí 2020 (tabulka 1). Ve srovnání s rokem 2019 (2, 3) klesl celkový počet hlášených profesionálních onemocnění o 33 případů a incidence o 0,5 případu na 100 tisíc pojištěnců.

Tab. 1. Profesionální onemocnění hlášená v České republice v letech 2019 a 2020

 

roky

2020

2019

počet pacientů

952

951

muži

438

475

ženy

514

476

nemoci z povolání

Související dokumenty

Související články

Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2019
Profesionální onemocnění hlášená v ČR v roce 2018
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2017
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2016
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2015
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2021
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2021
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Nemoci z povolání
Nemoc z povolání jako příčina dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Jak správně vyplňovat záznam o úrazu
Bezpečnost práce u zdvihacích zařízení se stále podceňuje
Používání regálů a regálových systémů - požehnání nebo prokletí?
Charakteristické příčiny a příklady pracovních úrazů u ručních paletových vozíků
Náhrada škody i bez záznamu o pracovním úrazu
Zdroje a příčiny smrtelných pracovních úrazů a vybrané příklady
Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování
Pracovní úrazovosti specifických ohrožených skupin zaměstnanců v ČR
Prevence a příčiny uklouznutí a zakopnutí na pracovištích

Související otázky a odpovědi

Krácení dovolené, pracovní úraz
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Šetření nemocí z povolání
Ohrožení nemocí z povolání
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz a daňový náklad
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Pracovní úraz

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění