Odměna při odchodu do částečného invalidního důchodu

Plné znění otázky

Jsme příspěvková organizace - základní škola. Náleží pracovnici, která ukončí pracovní poměr ze zdravotních důvodů a je jí přiznán částečný invalidní důchod, odměna při odchodu jak ze mzdových prostředků, tak z FKSP? V době ukončení pracovního poměru jí byl invalidní důchod I. stupně již přiznán. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odchod do invalidního důchodu

Související články

Kdo je osobou se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Náhradní doby důchodového pojištění
Aktuální judikatura k podpoře v nezaměstnanosti, 2. část
Poživatelé důchodu a odpočet od dosaženého příjmu zaměstnance
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí
Zdravotní pojištění a zaměstnání po část kalendářního měsíce v příkladech
Příjemci důchodu a zdravotní pojištění
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2022
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Výdělek poživatele invalidního důchodu a zdravotní pojištění
Výdělečná činnost při pobírání důchodu
Odpočty ve zdravotním pojištění v roce 2023
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Zdravotní pojištění a osoby zdravotně znevýhodněné
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018

Související otázky a odpovědi

Aplikování slevy na vyměřovacím základě u zdravotního pojištění
Změna invalidního důchodu 3. stupně se ZTP/P na starobní důchod
Paušální daň
Kompenzační bonus pro OSVČ a spolupracující manželku a podpora Covid - nájemné
Paušální daň - invalidní důchodce
Invalidní důchod pro OSVČ
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Náhrada mzdy
Exekuce
Sleva na dani při zaměstnávání ZTP ve starobním důchodu
Uplatnění slevy na dani podle § 35 zákona o daních z příjmů
Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Vznik nároku na invalidní důchod
Vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění - poživatel invalidního důchodu
Odvod zdravotního pojištění za invalidního zaměstnance
Zaměstnání invalidního důchodce třetího stupně
Vyplnění ELDP
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci
Přesluhování při pobírání starobního důchodu přeměněného z invalidního důchodu
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance

Související předpisy

114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů