Skladba výživy pro zachování zdraví a výkonnosti pracujícího člověka

Vydáno: 25 minut čtení

Článek se zabývá problematikou zdravé výživy dospělých osob. Popisuje jednotlivé složky výživy, charakterizuje jejich význam a funkci na lidský organismus, uvádí výživová doporučení, diferencuje a vymezuje skladbu potravin pro různé pracovní profese a zmiňuje zdravotní rizika způsobená nevhodně zvolenou stravou, která postihují většinu dospělé populace v České republice.

Úvod

Pevné zdraví a psychická rovnováha patří mezi základní pilíře, na nichž stojí kvalita životního stylu lidského života. Každý člověk ví, že výživa ovlivňuje jeho zdraví a tím i kvalitu aktivního života. Správná výživa zdraví chrání, nevhodná jej naopak může nenávratně poškodit. Žádný lék nemá tak velký vliv na naše zdraví, jako správně volená strava, která by měla odpovídat potřebám organismu po stránce kvality i kvantity. Různé pracovní podmínky kladou odlišné nároky na lidský organismus. Ovlivňují skladbu potravin, nároky na stravování a pitný režim. Jednotlivé dávky potravin vycházejí z doporučených dávek živin pro jednotlivé skupiny lidí, které se dělí podle věku, fyzické zátěže apod. Jedním z nejvýznamnějších faktorů je charakter pracovních podmínek, podle něhož se má diferencovat stravování pracujících. Výživa v jednotlivých pracovních podmínkách se od sebe liší nejvíce stupněm fyzické námahy, jsou však i další faktory, na které se při stravování musí brát ohled. V diferencované výživě dospělých osob dle charakteru práce lze rozlišit energetickou hodnotu stravy, její složení, časové rozdělení a také její kvantitu a kvalitu. Pro každou skupinu pracujících jsou tak stanoveny specifické požadavky na jejich výživu. Popisuje se význam jednotlivých složek výživy na lidský organismus, doporučená výživová skladba potravin u dospělých osob podle sestavy v potravinové pyramidě a případné dietní chyby ohrožující zdraví člověka.

1. Výživa a základní pojmy související

Výživa (nutrice) je významný faktor ovlivňující růst a vývoj, pracovní výkonnost a pocit pohody člověka. Úkolem výživy je dodat organismu správné množství nezbytných živin. Je vhodné dodávat všechny tyto složky živin v přiměřeně potřebné a vyvážené formě, chutně upravené a ve správných časových intervalech.

Výživu tvoří šest složek živin. Z toho hlavní složky živin tvoří tuky, bílkoviny a sacharidy, které jsou pro tělo důležitým zdrojem energie a stavebními kameny. Další složky jsou důležité pro správnou funkci lidského organismu.

 • Dodavatelé energie
  • tuky
  • sacharidy
 • Stavební látky
  • bílkoviny
 • Látky zajišťující správnou funkci organismu
  • vitaminy a vlákniny
  • minerály a stopové prvky
  • voda

2. Příjem výživových látek a výdej energie při práci

Lidské tělo spotřebovává energii neustále, a to i tehdy je-li zdánlivě v klidu při spánku. Tato energie získávaná z přijímané potravy je využívána k činnosti vnitřních orgánů (trávení potravy, činnosti mozku, srdce atd.) a k vlastní pracovní činnosti člověka.

Různé potraviny mají různý obsah energie. Energetická hodnota potravin závisí na obsahu jednotlivých živin. Množství energie, které vznikne spálením jednoho gramu živin, ukazuje tabulka 1, která zároveň srovnává energetickou hodnotu živin s energetickou výtěžností alkoholu. Energie obsažená v potravě a provázející metabolické děje se vyjadřují v jednotkách tepla (energie). Mezinárodní jednotkou je joul – J (1 000 J =1 kJ, starší cal (1 000 cal = 1 kcal).

Tabulka 1 Energetický obsah živin a alkoholu

Živina

Energetický obsah živin

Převody

Sacharidy

17 kJ/g

4,1 kcal/g

1kJ = 0,239 kcal

1 kcal = 4,1868 k

Související dokumenty

Související články

Přístup k analýze a hodnocení spolehlivosti člověka v pracovním systému
Jak vybrat kancelářskou židli
Bezpečné pracoviště, realita nebo fikce
Ergonomické zásady uplatňované v rámci pracovního systému
K problematice vlivu mikroklimatických podmínek na člověka v pracovním procesu, 3. část - Ergonomické normy
Poznatky o kosterně svalovém ústrojí a jejich promítnutí do pracovních procesů člověka
Poznatky ergonomie uplatňované v technické praxi
Problematika monotonie v pracovním procesu
Poznatky z teorie informace aplikované v uživatelské praxi
K problematice vlivu mikroklimatických podmínek na člověka v pracovním procesu, 1. a 2. část
Výběr optimálního pracovního stolu pro běžnou kancelářskou práci
Všeobecné poznatky o dolní končetině užitečné pro zachování její aktivní činnosti
Patří ergonomie do problematiky BOZP?
Hodnocení osvětlení vnitřních pracovních prostorů
Význam a užití barev pro úpravu pracovního prostředí
Vliv počasí z pohledu ergonomie na aktivitu a zdraví člověka
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 6. část - Pracovní prostředí a ergonomie práce
Metody hodnocení ruční manipulace s břemeny z hlediska možných zdravotních rizik
Pachové látky v ovzduší hodnocené normativně a jejich vliv na pocity a zdraví člověka

Související otázky a odpovědi

Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Náhrada za pracovní úraz
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Zaměstnanec u lékaře
Profesní způsobilost řidiče
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Pracovní úraz
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce