Jak vybrat kancelářskou židli

Vydáno: 7 minut čtení

Kancelářská židle je jedním z nejdůležitějších kusů nábytku v kanceláři. Taková židle respektuje anatomii a individuální potřeby jejího uživatele, je účelná a pohodlná pro dlouhodobé sezení. Dnešní lidé, kteří většinu času tráví vsedě (v práci, ale i doma), potřebují, aby sedadlo mělo nastavitelnou výšku, poskytovalo anatomicky správnou bederní oporu a mělo nastavitelný sedák i opěrák v celém rozsahu dané postavy. Opomenuty by neměly být ani zaoblené hrany a pozvolné přechody mezi jednotlivými použitými materiály. Nastavení výšky sedáku židle je velmi důležité proto, aby se zabránilo vzniku nepohodlí pro nohy, které je spojeno se statickým držením těla, kompresí zadní strany stehen a pánve sedadlem. Područky jsou žádoucí, ale pouze tehdy pokud jsou dostatečně nastavitelné.

Dobře navržená kancelářská židle minimalizuje diskomfort nohou spojený s kompresí na zadní straně stehen a posturální nehybností tím, že má zaoblené hrany na přední straně sedadla, stejně jako dostatečné tlumení pro pevnou oporu nohou/stehen. Výška sedadla ovlivňuje pohodlí dolních končetin, má totiž vliv na rozložení síly vyvolanou váhou těla a působící na sedací plochu a na plochu chodidel.

Židle, která je navržena tak, aby se nakláněla/houpala na rozdíl od té pevné, vyvolává neustálé drobné změny v držení těla s malými svalovými korekcemi. Židle umožňující dynamický sed mohou snižovat četnost a intenzitu otoků dolních končetin. Z tohoto pohledu je vhodné využívat při sezení také rehabilitační míč, který by měl být se židlí střídán. Trvalé sezení na míči je však nevhodné. Vlastní výška sedáku by měla být volena tak, aby výška sedáku odpovídala výšce podkolenní jamky snížené o cca 2 cm.

V případě opěráku zad je velmi příhodné, aby byla u židle přítomna též bederní opěrka. Ta by měla být nastavitelná výškově i ve směru předozadním. Tato podpora obnovuje alespoň některé z bederních zakřivení páteře, které jsou v poloze vsedě redukovány. Mnoho židlí má bederní opěrku integrovánu do vlastní zádové opěrky. Aby byla tato podpora skutečně účinná, musí být v příslušném místě, které je na úrovni disku L5. To je zhruba na úrovni nebo mírně pod úrovní pasu lidského těla. Srolovaný ručník nebo tvarovaný polštář může být použit na židlích bez bederní opěrky jako prozatímní nápravné opatření. Tloušťka válce by měla být menší než 5 cm. Výraznější bederní opěrka se může negativně projevit zvýšenou svalovou aktivitu v dolní části zad. Židle, jejichž sedák a opěrka zad poskytují dostatečnou oporu pánve, svalovou únavu snižují.

Jeden ze způsobů, jak snížit tlakové síly, které působí na bederní meziobratlové ploténky během sedu, je otevřít úhel mezi stehny a trupem. Toho lze dosáhnout buď nakloněním sedáku dopředu, nebo sklopením opěradla vzad. Sklopené opěradlo nejméně o 10 stupňů pomáhá obnovit bederní křivku páteře a také roznáší část hmotnosti trupu směrem do opěradla. Sezení s bederní opěrkou a sklonem opěradla od 110° do 130°, poskytuje nejnižší tlakovou sílu, která působí na meziobratlové ploténky v oblasti beder, stejně jako nejnižší svalové aktivity ve spinální svalovině. Volena by tak měla být židle, která umožňuje úhlové nastavení sedáku.

Dalším způsobem, jak snížit negativní vliv tělesné hmotnosti na postavení těla vsedě vč. páteře, je použití područek. Ty je třeba umístit ve správné výšce, což je přibližně výška lokte na volně visící paži podél trupu. Židle s područkami, které nejsou nastavitelné, je mnohdy horší než židle bez nich. Pokud jsou pro daného člověka příliš nízko, osoba používající židli má tendenci hrbit se nebo se ohýbat, aby se tělo přizpůsobilo židli a područkám. V případě, že jsou područky příliš vysoké, mohou přimět uživatele židle k vysokému (nepřirozenému) držení rukou a horní části trupu, což vede k bolesti krku a ramen. Područky je rovněž nutné nastavit a dostatečně upravit vůči poloze pracovní plochy, tak aby uživatel zůstal vůči klávesnici v neutrální poloze (a mohl pohodlně psát).

Všechny důležité vlastnosti kancelářské židle, které jsou uvedeny výše, nebudou nikdy ku prospěchu zdraví, komfortu a produktivitě práce, pokud nebude židle vyhovovat svou velikostí a tvarem konkrétnímu uživateli a nebude správně nastavena pro danou činnost a postavu. Je důležité zdůraznit, že vhodná židle by měla být dodávána již složena a u zákazníka navíc předvedena její funkčnost, tak, aby si ji zaměstnanec v průběhu pracovní doby dokázal dle svých potřeba nastavovat. Je smutnou zkušeností, že i kvalitní židle jsou mnohdy nastaveny neoptimálně a to právě z důvodů neznalosti možností nastavení na straně uživatele takovéto židle. Nejlépe navržená židle funguje správně pouze tehdy, pokud je plně využíváno jejího potenciálu nastavení. Kromě toho, že by měla být židle vhodně anatomicky navržena, měla by splňovat i estetické požadavky na její design. To je však již vysoce individuální.

Mezi základní parametry vhodné kancelářské židle jsou zpravidla řazeny opěrka beder, výška sedadla, hloubka sedáku a loketní opěrka. Tyto parametry by měly být nastavitelné.

  • Opěrka beder. Bederní opěrka by měla být umístěna asi v úrovni pasu a měla by být pohodlná. Měla by podpírat bederní zakřivení páteře.
  • Nastavení výšky sedadla. Pravidlem je, že výška desky sedáku by měla být přibližně ve stejné vzdálenosti od podlahy jako záhyby na zadní straně kolena.
  • Hloubka sedáku. Hloubka by měla odpovídat vzdálenosti podkolenní jamky od hýždí osoby sedící na židli. Změnu hloubky lze u některých typů kancelářských židlí regulovat.
  • Loketní opěrky. Područky by měla být nastavitelné ve třech rovinách. Loketní opěrka by měla podpírat loket a předloktí, když je rameno paže v neutrální poloze. Neutrální poloha v ramenou je vedle trupu. V případě, že područky nevyhovují, je lepší je nemít.

Mezi další funkce, které jsou nezbytné pro ergonomickou kancelářskou židli, patří:

  • Pětibodový podstavec (základ, růžice, hvězda);
  • Pozvolná hrana na přední straně sedáku;
  • Podpůrné odpružení;
  • Prodyšný materiál čalounění.

Samozřejmě, že židle by měly být celkově dobré kvality a nastavení by mělo být intuitivní. O tom by kupující měl mít možnost se pokud možno pohodlně a jednoznačně přesvědčit, čehož by si měl být prodávající anebo ještě lépe výrobce vědom.

Níže jsou uvedeny další funkce, kterých je vhodné si všímat:

  • Sklon sedáku. Změnou sklonu se sedací úhel mezi stehny a zády otevírá a snižuje tlakové síly na meziobratlové ploténky.
  • Úhel opěráku. Dalším způsobem, jak otevřít úhel mezi stehny a zády je sklopení opěráku vzad, takže se uživatel může opřít o opěradlo židle. Tato pozice je obvykle ne úplně pohodlná pro trvalou práci v této jediné pozici, ale může být použita při čtení materiálu nebo telefonování. Dynamické změny polohy snižují nahromaděný fyziologický a pohybový stres.

Většina sledovaných parametrů je v určitých poměrech u všech židlí. Proto je vhodné se při výběru zaměřit obecně alespoň na požadavek výšky sedáku, který je vztažen k výšce područek. Podle testování, které prováděli pracovníci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. je možné doporučit k nákupu kancelářských židlí následující výšky sedáků:

V. postavy V. sedáku V. područek
165 45,5 (+/-4) +26 (+/-4)
170 46,5 (+/-5) +24 (+/-5)
175 47,5 (+/-5) +25 (+/-5)
180 48,5 (+/-5) +25 (+/-5)
185 49,5 (+/-5) +25 (+/-5)
190 50,5 (+/-5) +26 (+/-5)
195 50,5 (+/-5) +26 (+/-5)
200 51,5 (+/-5) +26 (+/-5)

Poznámky: V. – výška v cm.

V případě malé postavy je zároveň vhodné židli doplnit o nožní opěrku tak, aby o ni byly nohy opřeny. Tato opěrka by na vyžádání měla být poskytnuta všem zaměstnancům.

Související dokumenty

Související články

Přístup k analýze a hodnocení spolehlivosti člověka v pracovním systému
Bezpečné pracoviště, realita nebo fikce
Výběr optimálního pracovního stolu pro běžnou kancelářskou práci
Výběr optimálního pracovního stolu pro běžnou kancelářskou práci
Ergonomické zásady uplatňované v rámci pracovního systému
Hodnocení osvětlení vnitřních pracovních prostorů
Význam a užití barev pro úpravu pracovního prostředí
Vliv počasí z pohledu ergonomie na aktivitu a zdraví člověka
Metody hodnocení ruční manipulace s břemeny z hlediska možných zdravotních rizik
Přístup k měření a hodnocení lokálních svalových skupin při zátěži posuzované v hygienických limitech a projevech na zdraví
Skladba výživy pro zachování zdraví a výkonnosti pracujícího člověka
Všeobecné poznatky o dolní končetině užitečné pro zachování její aktivní činnosti
Patří ergonomie do problematiky BOZP?
K problematice vlivu mikroklimatických podmínek na člověka v pracovním procesu, 1. a 2. část
K problematice vlivu mikroklimatických podmínek na člověka v pracovním procesu, 3. část - Ergonomické normy
Poznatky o kosterně svalovém ústrojí a jejich promítnutí do pracovních procesů člověka
Poznatky ergonomie uplatňované v technické praxi
Problematika monotonie v pracovním procesu
Poznatky z teorie informace aplikované v uživatelské praxi
Přístup k analýze a hodnocení spolehlivosti člověka v pracovním systému
Bezpečné pracoviště, realita nebo fikce
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 6. část - Pracovní prostředí a ergonomie práce

Související otázky a odpovědi

Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Pes na pracovišti
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Šetření nemocí z povolání
Zaměstnávání žáka
Práce ve výškách
Délka pracovní doby