Pracovněprávní aktuality (7. 2. 2017 – 6. 3. 2017)

Vydáno: 17 minut čtení

(sledované období: 7. 2. 2017 – 6. 3. 2017)

Vyhlášené předpisy

Zákon, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a další související zákony (protikuřácký zákon)

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 65/2017 Sb. dne 3. 3. 2017

Účinnost: 31. 5. 2017

Přehled stavu projednávaných předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (transpoziční novela – přeshraniční vysílání zaměstnanců)

Senátní tisk: 57

Předkladatel: vláda

Stav projednávání: Senát

Předpokládaná účinnost: 1. dnem měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk: 59

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 19. 4. 2016)

Stav projednávání: Senát

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 2. měsíce po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

Sněmovní tisk: 798

Předkladatel: Senát (předložil PS dne 28. 4. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 3. čtení

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (otcovská poporodní péče)

Sněmovní tisk: 821

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 27. 5. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 3. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 9. měsíce po vyhlášení

Návrh zákona o zahraniční službě a změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

Sněmovní tisk: 994

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 15. 12. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 3. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (flexibilita čerpání rodičovského příspěvku)

Sněmovní tisk: 854

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 30. 6. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (posudková péče a pracovnělékařské služby)

Sněmovní tisk: 874

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 21. 7. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a další související zákony

Sněmovní tisk: 880

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 26. 7. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 9. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (koncepční novela)

Sněmovní tisk: 903

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 9. 9. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 7. 2017 (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (agenturní zaměstnávání)

Sněmovní tisk: 911

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 16. 9. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (maximální hranice důchodového věku)

Sněmovní tisk: 912

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 16. 9. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zjednodušení placení pojistného pro OSVČ)

Sněmovní tisk: 926

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 3. 10. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 6. měsíce po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (transpoziční novela)

Sněmovní tisk: 990

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 13. 12. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (valorizace pojistného placeného státem)

Sněmovní tisk: 1018

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 2. 2. 2017)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2019 (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy (transpoziční novela)

Sněmovní tisk: 688

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 23. 12. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 5. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (změny redukčních hranic pro výpočet PPM)

Sněmovní tisk: 730

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 29. 2. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 9. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (karenční doba)

Sněmovní tisk: 744

Předkladatel: Senát (předložil PS dne 22. 3. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 3. měsíce po vyhlášení

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů

Sněmovní tisk: 799

Předkladatel: poslanec Andrej Babiš (předložil PS dne 29. 4. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 3. měsíce po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dozor ÚP nad stavem/střízlivostí uchazeče o zaměstnání)

Sněmovní tisk: 892

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 19. 8. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Předpokládaná účinnost: 1. 7. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (zrušení minimálního vyměřovacího základu)

Sněmovní tisk: 979

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 2. 12. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (ošetřovatelská dovolená)

Sněmovní tisk: 1008

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 24. 1. 2017)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Předpokládaná účinnost: 1. dnem měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh na zavedení tzv. ošetřovatelské dovolené, o kterém jsme Vás informovali v minulém čísle Práce a mzdy, se ve vládě nesetkal s úspěchem, proto lze předpokládat, že ani v Poslanecké sněmovně nedojde daleko. V současnosti je ale v legislativním procesu další návrh s totožným úmyslem, a sice sněmovní tisk č. 1029, viz níže.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dlouhodobé ošetřovné)

Sněmovní tisk: 1029

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 2. 2. 2017)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 9. měsíce po vyhlášení

Dne 8. února byla vládou schválena novela zákona o nemocenském pojištění, která by měla zavést novou dávku ze systému nemocenského pojištění, tzv. dlouhodobé ošetřovné. Účelem plánovaných změn je vytvořit vhodné podmínky pro dlouhodobé ošetřování a péči zejména o rodinné příslušníky v domácím prostředí, a to tak, aby i „širší“ rodina byla schopna poskytnout příbuzným potřebnou péči.

Ošetřovanou osobou se pro účely dávky považuje osoba, která pro závažnou poruchu zdraví musela být hospitalizována ve zdravotnickém zařízení alespoň po dobu 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích, a zároveň lze předpokládat, že její zdravotní stav po propuštění do domácího prostředí bude vyžadovat celodenní poskytování ošetřovatelské péče minimálně po dobu 30 dnů (předpoklad dlouhodobosti potvrdí ošetřující lékař).

Nárok na dlouhodobé ošetřovné pak vznikne nemocensky pojištěné osobě, která nemůže vykonávat pracovní/podnikatelskou činnost z důvodu péče o ošetřovanou osobu. Tato osoba musí být

  1. manželem (manželkou) ošetřované osoby nebo registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) ošetřované osoby, b) příbuzným v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo je její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc,
  2. manželem (manželkou), registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) nebo druhem (družkou) fyzické osoby uvedené v písmenu b), nebo
  3. druhem (družkou) ošetřované osoby nebo jinou fyzickou osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.

Maximální doba poskytování dávky je stanovena na 90 dnů, přičemž dávka by měla být poskytována pouze za dny, v nichž ošetřující osoba o ošetřovanou osobu reálně pečuje – dávka se tedy neposkytne např. za dny, v nichž se ošetřující osoba bude v péči o ošetřovaného střídat s jinou osobou nebo kdy ošetřovaná osoba bude hospitalizována.

Výše dávky bude za kalendářní den činit 60 % denního vyměřovacího základu a bude tedy stejná jako výše standardního ošetřovného (které je však poskytováno pouze po dobu prvních 9 kalendářních dní ošetřování, respektive 16 dní u osamělých zaměstnanců). Hlavní rozdíl mezi těmito dávkami však spočívá v tom, že pro účely dlouhodobého ošetřovného nebude vyžadováno, aby ošetřující a ošetřovaná osoba sdílely stejnou domácnost, což usnadní např. péči o rodiče.

Návrh počítá s tím, že ošetřující osoba musí získat souhlas svého zaměstnavatele s absencí odůvodněnou poskytováním dlouhodobé péče – pokud tedy návrh projde v nynějším znění, hrozí, že institut dlouhodobého ošetřování bude v praxi využíván pouze sporadicky (souhlas zaměstnavatele zde totiž může být podstatnou překážkou). V případě, že zaměstnavatel souhlas zaměstnanci ve smyslu výše uvedeném poskytne, (i) po dobu výkonu dlouhodobé péče nebude moci dát zaměstnanci výpověď, a (ii) bude povinen zařadit zaměstnance po návratu z dlouhodobé péče na stejnou pracovní pozici.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Sněmovní tisk: 1015

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 2. 2. 2017)

Stav projednávání: souhlas vlády

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s ochranou oznamovatelů podezření na protiprávní jednání

Sněmovní tisk: 1034

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 17. 2. 2017)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Jak jsme informovali v PaM č. 7–8 minulého roku, ochranu tzv. whistleblowingu navrhl již ministr Andrej Babiš, který navrhl svou variantu ochrany whistleblowingu formou samostatného zákona.

Nyní však vláda přišla s novým návrhem, kdy základem navrhované úpravy je novela občanského soudního řádu, neboť navrhovatelé nepovažují za vhodné přijímat celý nový samostatný zákon. Novela navrhuje přenesení důkazního břemene na zaměstnavatele ve sporech, které vzniknou v souvislosti se znevýhodněním stávajícího nebo bývalého zaměstnance, který upozorní na neetické nebo nezákonné praktiky na pracovišti a v důsledku toho bude ze strany zaměstnavatele postižen v oblasti základního pracovněprávního vztahu. U soudu pak bude muset zaměstnanec prokázat pouze skutečnost, že byl vystaven odlišnému zacházení, a tvrdit, že se tak stalo z důvodu učiněného upozornění, a zaměstnavatel by musel prokázat, že měl k odlišnému zacházení legitimní důvod.

V Poslanecké sněmovně jsou tedy nyní dva návrhy, které mají oba za cíl ochránit před postihem zaměstnance, kteří by upozornili na protiprávní jednání svého zaměstnavatele, nicméně tyto dva návrhy nejsou kompatibilní. Nezbývá než vyčkat, zda jeden z návrhů projde sněmovnou dál, nebo bude navržena jiná úprava, která by oba původní návrhy protnula.

Návrh zákona o evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a o změně zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů

Stav projednávání: vláda

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zdravotní pojištění cizinců)

Stav projednávání: vláda

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2017 (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (diferenciace sazeb pojistného na SZ)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 7. měsíce po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (zaměstnávání OZP/rekvalifikace)

Stav projednávání: vláda

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2017

Cílem tohoto návrhu je zkvalitnění právní úpravy v následujících třech oblastech: (i) zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP), (ii) zprostředkování zaměstnání ze strany Úřadu práce ČR (ÚP ČR) a (iii) rekvalifikace.

V oblasti zaměstnávání OZP má hlavní změna za cíl snížit administrativní zátěž zaměstnavatelů tím, že nahradí systém vymezování jednotlivých chráněných pracovních míst uznáním zaměstnavatele na chráněném trhu práce (CHTP), které by mělo zamezit současnému zneužívání poskytované podpory zaměstnávání OZP. Uznání zaměstnavatele by mělo mít formu dohody mezi zaměstnavatelem a ÚP ČR uzavřené na 3 roky, příp. na dobu neurčitou. Současně by novelou mělo dojít ke snížení dosavadního 36násobku poskytovaného náhradního plnění na 21násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.

Administrativní úspora bude zajištěna také tím, že k žádosti o příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na CHTP nebudou zaměstnavatelé předkládat některé doklady – ty totiž bude mít ÚP ČR k dispozici v rámci nově zaváděné roční zprávy o činnosti zaměstnavatele. Tímto by doposud čtvrtletní periodicita předkládání některých dokladů souvisejících s poskytováním příspěvku na podporu zaměstnávání OZP byla prodloužena na roční. Smyslem roční zprávy je také to, aby ÚP ČR mohl sbírat relevantní údaje o subjektech zaměstnávajících více než 50 % OZP.

V oblasti zprostředkování zaměstnání ÚP ČR se plánuje zavést definici režimu dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit své povinnosti z důvodu nemoci nebo úrazu, díky které bude možné zabránit zneužívání nemoci ze strany uchazečů o zaměstnání ve vztahu k jejich povinnostem a obecně k poskytování služeb ÚP ČR, který by zde zároveň působil jako kontrolní orgán. Dále by mělo být zavedeno jednotné potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání i potvrzení o ošetření/vyšetření ve zdravotnickém zařízení.

V oblasti rekvalifikací se navrhuje nově zavést oznamovací povinnosti ohledně změn skutečností rozhodných pro udělení akreditace nebo uzákonění nových sankcí při porušování povinností ze strany držitelů akreditací.

Vzhledem k tomu, že návrh zákona je stále na vládě, má před sebou ještě dlouhou cestu, a my vás o jeho postupu budeme dále informovat.

Návrh nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

Stav projednávání: Připomínkové řízení ukončeno

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Stav projednávání: v připomínkovém řízení

Předpokládaná účinnost: 1. 7. 2017

Věcný záměr zákona o dobrovolnictví

Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících

Stav projednávání: vláda

Návrh věcného záměru zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Stav projednávání: vláda

Mezinárodní smlouvy

Protokol k Úmluvě Mezinárodní organizaci práce č. 29 o nucené práci

Sněmovní tisk: 563

Stav projednávání: souhlas Parlamentu s ratifikací doručen prezidentovi

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Tuniskou republikou

Sněmovní tisk: 690

Stav projednávání: souhlas Parlamentu s ratifikací doručen prezidentovi

Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 204 k přechodu z neformální do formální ekonomiky

Sněmovní tisk: 969

Předkladatel: vláda

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (8. 1. 2019 - 4. 2. 2019)
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2022 – 9. 8. 2022)
Pracovněprávní aktuality (10. 8. 2022 – 6. 9. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 9. 2022 – 4. 10. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 10. 2021 – 8. 11. 2021)
Pracovněprávní aktuality (9. 11. 2021 – 6. 12. 2021)
Pracovněprávní aktuality (3. 12. 2019 – 9. 1. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 1. 2020 – 6. 2. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 2. 2020 – 5. 3. 2020)
Pracovněprávní aktuality (6. 3. 2020 – 9. 4. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 4. 2020 – 7. 5. 2020)
Pracovněprávní aktuality (8. 5. 2020 – 11. 6. 2020)
Pracovněprávní aktuality (9. 2. 2021 – 10. 3. 2021)
Pracovněprávní aktuality (10. 3. 2021 – 6. 4. 2021)
Pracovněprávní aktuality (7. 4. 2021 – 4. 5. 2021)
Pracovněprávní aktuality (5. 5. 2021 – 8. 6. 2021)
Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2021 – 9. 8. 2021)
Pracovněprávní aktuality (10. 8. 2021 – 7. 9. 2021)
Pracovněprávní aktuality (8. 9. 2021 – 6. 10. 2021)
Pracovněprávní aktuality (12. 6. 2020 – 6. 8. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 8. 2020 – 10. 9. 2020)

Související otázky a odpovědi

Nezabavitelná částka pro rok 2024
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Legislativní změny u dohod o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Elektronické uzavření pracovní smlouvy

Související předpisy

379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
251/2005 Sb. o inspekci práce
262/2006 Sb., zákoník práce
111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
234/2014 Sb. o státní službě
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv
99/1963 Sb. občanský soudní řád
304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení