Pracovněprávní aktuality (7. 3. 2017 - 3. 4. 2017)

Vydáno: 16 minut čtení

(sledované období: 7. 3. 2017 - 3. 4. 2017)

Vyhlášené předpisy

Sdělení MPSV o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 84/2017 Sb. dne 9. 3. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (transpoziční novela – přeshraniční vysílání zaměstnanců)

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 93/2017 Sb. dne 30. 3. 2017

Přehled stavu projednávaných předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk: 59

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 19. 4. 2016)

Stav projednávání: Senát schválil

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 2. měsíce po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk: 77

Předkladatel: Senát (předložil PS dne 28. 4. 2016)

Stav projednávání: Zařazeno k projednání

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (otcovská poporodní péče)

Senátní tisk: 81

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 27. 5. 2016)

Stav projednávání: Zařazeno k projednání

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 9. měsíce po vyhlášení

Návrh zákona o zahraniční službě a změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

Senátní tisk: 84

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 15. 12. 2016)

Stav projednávání: Zařazeno k projednání

Předpokládaná účinnost: 1. dnem měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (flexibilita čerpání rodičovského příspěvku)

Sněmovní tisk: 854

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 30. 6. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 3. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (posudková péče a pracovnělékařské služby)

Sněmovní tisk: 874

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 21. 7. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 3. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a další související zákony

Sněmovní tisk: 880

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 26. 7. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 3. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 9. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (agenturní zaměstnávání)

Sněmovní tisk: 911

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 16. 9. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 3. čtení

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (maximální hranice důchodového věku)

Sněmovní tisk: 912

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 16. 9. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 3. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (transpoziční novela)

Sněmovní tisk: 990

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 13. 12. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 3. čtení

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (koncepční novela)

Sněmovní tisk: 903

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 9. 9. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 7. 2017 (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zjednodušení placení pojistného pro OSVČ)

Sněmovní tisk: 926

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 3. 10. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 6. měsíce po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (valorizace pojistného placeného státem)

Sněmovní tisk: 1018

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 2. 2. 2017)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2019 (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy (transpoziční novela)

Sněmovní tisk: 688

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 23. 12. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 5. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (změny redukčních hranic pro výpočet PPM)

Sněmovní tisk: 730

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 29. 2. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 9. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (karenční doba)

Sněmovní tisk: 744

Předkladatel: Senát (předložil PS dne 22. 3. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 3. měsíce po vyhlášení

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů

Sněmovní tisk: 799

Předkladatel: poslanec Andrej Babiš (předložil PS dne 29. 4. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 3. měsíce po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dozor ÚP nad stavem/střízlivostí uchazeče o zaměstnání)

Sněmovní tisk: 892

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 19. 8. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Předpokládaná účinnost: 1. 7. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (zrušení minimálního vyměřovacího základu)

Sněmovní tisk: 979

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 2. 12. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (ošetřovatelská dovolená)

Sněmovní tisk: 1008

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 24. 1. 2017)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Předpokládaná účinnost: 1. dnem měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dlouhodobé ošetřovné)

Sněmovní tisk: 1029

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 2. 2. 2017)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 9. měsíce po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Sněmovní tisk: 1015

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 2. 2. 2017)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (souhlas vlády)

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s ochranou oznamovatelů podezření na protiprávní jednání

Sněmovní tisk: 1034

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 17. 2. 2017)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (zaměstnávání OZP/rekvalifikace)

Sněmovní tisk: 1072

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 23. 3. 2017)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem kalendářního čtvrtletí po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Sněmovní tisk: 1081

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 30. 3. 2017)

Stav projednávání: vláda schválila

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Novelu zákona o sociálních službách vláda kvůli sporům několikrát odložila, ale ke konci března ji nakonec schválila. Novela řeší několik sociálních oblastí, například má pomoci lidem úplně závislým na pomoci ostatních, kteří díky navýšení příspěvku na péči budou moci zůstat ve svém domácím prostředí – v takovémto případě se doporučuje navýšit příspěvek na péči ve stupni IV, což je stupeň úplné závislosti, z 13 200 Kč na 19 200 Kč, a současně umožnit rychlejší projednání žádosti o příspěvek.

Novela zvyšuje také podporu rodin, kterým se současně narodily dvě nebo více dětí. Pro tyto rodiče se poskytování pečovatelské služby rozšíří o péči o děti. Pečovatelky dosud bezplatně pomáhaly jen s domácími pracemi, ale nově se tak budou moci o děti i reálně starat. Náklady budou poskytovatelům sociálních služeb uhrazeny formou účelové dotace.

Navrhovanou úpravou zákona vzniká také tzv. ošetřovatelský domov jako nově zavedená sociální služba, která má vyřešit situaci osob, které potřebují současně zdravotní i sociální péči. Režim v takových zařízeních bude přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Bude se poskytovat konkrétně péče ošetřovatelská, léčebně rehabilitační a paliativní. Ošetřovatelský domov si budou moci jako zařízení sociálních služeb registrovat pouze registrovaní poskytovatelé pobytových sociálních služeb nebo poskytovatelé zdravotních služeb s oprávněním k poskytování zdravotních služeb v následné nebo dlouhodobé lůžkové péči. Cílem je poskytovat služby u jednoho poskytovatele bez nutnosti přesunu klienta z jednoho zařízení do druhého. Co se týká financování této služby, bude hrazena z veřejného zdravotního pojištění, z příspěvku na péči jednotlivých klientů, plateb klientů za ubytování a stravu a z dotací na sociální služby.

Účinnost zákona je prozatím plánovaná na začátek roku 2018 a jeho postup Poslaneckou sněmovnou budeme průběžně sledovat.

Návrh zákona o evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a o změně zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů

Stav projednávání: vláda

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zdravotní pojištění cizinců)

Stav projednávání: vláda

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2017 (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (diferenciace sazeb pojistného na SZ)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 7. měsíce po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Stav projednávání: Připomínkové řízení ukončeno

Předpokládaná účinnost: 1. 7. 2017

Věcný záměr zákona o dobrovolnictví

Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících

Stav projednávání: vláda

Návrh věcného záměru zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Stav projednávání: vláda

Mezinárodní smlouvy

Protokol k Úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 29 o nucené práci

Sněmovní tisk: 563

Stav projednávání: souhlas Parlamentu s ratifikací doručen prezidentovi

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Tuniskou republikou

Sněmovní tisk: 690

Stav projednávání: souhlas Parlamentu s ratifikací doručen prezidentovi

Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 204 k přechodu z neformální do formální ekonomiky

Sněmovní tisk: 969

Předkladatel: vláda Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Státní úřad inspekce práce

Jednou z kontrolních priorit Státního úřadu inspekce práce jsou kontroly nelegálního zaměstnávání. Pro rok 2017 je naplánováno minimálně 8 500 takových kontrol, přičemž jich bylo za první dva měsíce roku 2017 provedeno téměř 1 000. Bylo při nich zjištěno 126 nelegálně zaměstnaných osob, z toho nejvíce bylo cizinců, v počtu 89, dále 7 občanů EU a 30 občanů ČR. Součástí těchto kontrol má být i několik mimořádných kontrolních akcí, které budou probíhat ve shodném časovém úseku na celém území ČR.

Kontroly Státního úřadu inspekce práce se v roce 2017 zaměřují také na oblast bezpečnosti práce, ve které bylo zjištěno jen v měsíci únoru 1 130 nedostatků. Nejčastěji porušovanou povinností v této oblasti byla povinnost zajistit bezpečnost práce zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Nedostatky byly zjištěny dále v oblasti pracovněprávní, kdy oblastní inspektoráty práce zjišťovaly nejčastěji porušování povinností při sjednávání a ukončování pracovního poměru, nedodržování právního rámce dohod konaných mimo pracovní poměr a při odměňování zaměstnanců.

Nejvíce podnětů ke kontrole upozorňuje právě na porušování právních předpisů v oblasti pracovněprávních vztahů, kdy prováděnými kontrolami v souvislosti s těmito podněty je cílem Státního úřadu inspekce práce pozitivně působit na zaměstnavatele, aby dodržovali právní předpisy zejména v oblasti odměňování zaměstnanců, vzniku nebo skončení pracovního poměru, pracovní doby, ale i v dalších oblastech, které zajišťují práva zaměstnanců v pracovněprávním vztahu. Kontroly budou zaměřeny zejména na dodržování nejnižší úrovně minimální a zaručené mzdy, například u řidičů autobusové dopravy, a dále na oblast rovného zacházení se zaměstnanci, na zákaz diskriminace a problematiku rovného odměňování mužů a žen.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Služební úřady mají v současné době málo klíčových odborníků, kteří jsou pro jejich chod velmi důležití. V této oblasti státní správa obtížně konkuruje soukromé sféře kvůli nižším platům. Jde o pozice, které vyžadují vysokou odbornost a pracovní nasazení a které jsou v soukromé sféře ohodnoceny výrazně lépe.

Ministerstvo práce a sociálních věcí proto předložilo vládě návrh novely nařízení, který umožní služebním úřadům stanovit mimořádný platový tarif klíčovým pracovníkům v dalších oborech státní služby. Vláda tento návrh přijala a od 1. dubna 2017 je tak možné lépe motivovat pracovníky na klíčových místech. Služební úřady tak budou konkurenceschopné se soukromým sektorem v oborech financí, auditu, veřejného investování a zadávání veřejných zakázek, organizačních věcí státní služby a správy služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání.

Díky tomuto opatření by mělo být možné přilákat kvalifikované odborníky do veřejného sektoru. Tato schválená změna by navíc neměla mít žádný dopad na státní rozpočet, neboť procentní mez pro počet klíčových služebních míst zůstává na pětiprocentní úrovni.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (5. 2. 2019 - 4. 3. 2019)
Pracovněprávní aktuality (8. 1. 2019 - 4. 2. 2019)
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 8. 2020 do 10. 9. 2020
Změny v právních předpisech za období od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 13. 11. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 15. 2. 2019 do 8. 3. 2019
Změny v právních předpisech za období od 14. 3. 2019 do 12. 4. 2019
Změny v právních předpisech za období od 16. 4. 2019 do 16. 5. 2019
Změny v právních předpisech za období od 30. 5. 2019 do 4. 6. 2019
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 9. do 18. 10. 2021

Související otázky a odpovědi

Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Legislativní změny u dohod o provedení práce
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti

Související předpisy

84/2017 Sb. o uložení Kolektivních smluv vyššího stupně
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
251/2005 Sb. o inspekci práce
262/2006 Sb., zákoník práce
93/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
234/2014 Sb. o státní službě
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv
99/1963 Sb. občanský soudní řád
108/2006 Sb. o sociálních službách
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů