Benefity pro jednatele

Plné znění otázky

Společnost má se svými společníky, kteří jsou zároveň i jednateli, sepsanou příkazní smlouvu na vedení společnosti. Za práci je stanovena odměna, ze které odvádíme pojištění vč. daně. Rozhodli jsme se, že zaměstnancům budeme poskytovat benefity ve formě příspěvků na životní a penzijní pojištění. Také svým zaměstnancům poskytujeme stravenky. Lze poskytnout stejné benefity také jednatelům, a to vč. stravenek - bude na ně pohlíženo v tomto případě stejně jako na zaměstnance s příjmem ze závislé činnosti a benefity i stravenky budou i u nich osvobozeny? A dále – je Smlouva příkazní v pořádku na výkon vedení společnosti, nebo by jednatelé měli mít sepsanou Smlouvu o výkonu funkce?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Kontrola zdaňování příjmů
Stravování zaměstnanců
Stravovací paušál a pružná pracovní doba
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Služební vozidlo, příspěvky a péče o zaměstnance
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Odměny, dary a sociální výpomoc
Odvod zdravotního pojištění u jednatelů s. r. o.
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Společníci a jednatelé jako zvláštní skupina zaměstnanců ve zdravotním pojištění
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Obliba home-office v Evropě roste
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Ukončení důchodového spoření
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Specifické odměny zaměstnanců v praxi mzdové účetní

Související otázky a odpovědi

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění zaměstnanců
Příspěvky na penzijní spoření a životní pojištění
Penzijní a životní pojištění
Různé příspěvky zaměstnavatele na penzijní či životní připojištění
Příspěvek na penzijní připojištění u zaměstnanců pracujících na DPP
Příspěvek na životní pojištění od zaměstnavatele
Příspěvek na penzijní připojištění
Příspěvek na investiční životní pojištění pracovníkovi v pracovní neschopnosti
Dohoda o srážkách ze mzdy
Stravenkový paušál
Penzijní připojištění u dohody o provedení práce
Podklad k životnímu pojištění od zaměstnance
Příspěvek na penzijní připojištění jednatelům
Odměna jednatele - stravenky
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění u DPP
Jednatel bez odměny a benefit
Použití firemního automobilu pro soukromé použití

Související předpisy

§ 24, 25 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6. 1, 2, 9 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 59-62 zákona 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)