BOZP - strana 48

  • Článek
Důsledkem pracovního úrazu nemusí být pouze povinnost zaměstnavatele odškodnit poškozeného dle zákoníku práce. Právní problematika pracovních úrazů je mnohem komplikovanější. Typicky totiž dochází ke vzniku dalších typů odpovědností a kromě zaměstnavatele mohou být odpovědností stiženy i jiné osoby. Náhrada škody z úrazu může dále znamenat vznik dalších regresních nároků. Cílem článku je popsat jednotlivé typy odpovědností a jejich vzájemný vztah a zmínit důsledky pro podnikovou praxi.
Vydáno: 18. 12. 2015
Náš zaměstnanec přišel s nemocenským lístkem a uvedl, že úraz se mu stal na pracovišti. Bohužel, i přesto, že na směně bylo dalších 10 kolegů, nikomu to nenahlásil a nikdo si nevšiml, že by si úraz způsobil. K lékaři šel až za 2 dny. Jak postupovat v těchto záležitostech?
Vydáno: 16. 12. 2015
V zasedací místnosti naší organizace došlo k opaření zaměstnankyně (úřednice) horkým nápojem, který si přenášela z kuchyňského koutku v místnosti na své místo u stolu. Lze takový úraz kvalifikovat jako pracovní, resp. za jakých podmínek? Zaměstnankyně se do místnosti dostavila na schůzi odborové organizace.
Vydáno: 16. 12. 2015
Periodická prohlídka pracovnice provedena 30. 12. 2014 jako noční, tj. planost do 30. 12. 2015, ale od 1. 2. 2015 přeřazena na denní režim, takže by mohla jít na další až za 5 let. Jak je to s platností provedené prohlídky – lze vyslat pracovnici od prohlídky z 30. 12. 2014 až za 5 let, nebo musí jít před 30. 12. 2015 a pak počítat za 5 let?
Vydáno: 04. 12. 2015
Zaměstnavatel má své pracoviště v areálu pronajímatele. Zaměstnanci zaměstnavatele, kteří mají v areálu své pracoviště a vykonávají zde svou pracovní činnost jsou pronajímatelem areálu prokazatelně seznámeni s bezpečnostní předpisy a pravidly , stanovující jejich chování v celém areálu tak, aby byla eliminována veškerá rizika závažné havárie. Monitorovacím systémem pronajímatel vyhodnotil jednání některých zaměstnanců jako rizikové pro celý areál s tím, že jde o nebezpečné jednání. Na základě těchto skutečností zrušil pronajímatel platnost bezpečnostních školení uvedeným zaměstnancům, což v důsledku vedlo k nemožnosti jejich vstupu do areálu a tedy i výkonu práce dle platné pracovní smlouvy zaměstnavatele. Prosím o odpověď, jak má zaměstnavatel postupovat? Může např. předat těmto zaměstnancům výpověď dle § 52, odst. f) zák. 262/2006 Sb, z důvodu, že zaměstnanec nesplňuje bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon práce? Jakým způsobem vykazovat tyto překážky v práci po dobu výpovědní lhůty? Jde o překážky na straně zaměstnance? Případně jakým způsobem by měl zaměstnavatel postupovat, pokud bez jeho zavinění nejsou zaměstnanci vpouštěni pronajímatelem areálu na pracoviště k výkonu práce.
Vydáno: 01. 12. 2015
Vzhledem k právní úpravě nárůstu hodnoty 1 bodu v rámci bolestného za pracovní úraz na 250 Kč se ptám, zda se bolestné bude vyplácet i u pracovních úrazů bez pracovní neschopnosti. U některých zaměstnavatelů dochází ke zvýšené evidenci pracovních úrazů a žádostí o výplatu pouze bolestného, proto se ptají, zda by se nedalo argumentovat tím, že nedošlo k pracovní neschopnosti nebo že nebyla delší než 3 kalendářní dny, a tak bolestné nevyplatit.
Vydáno: 27. 11. 2015
Náš zaměstnanec si způsobil pracovní úraz a jeho léčení trvalo šest měsíců a to od 2. 4. 2013 - 30. 9. 2013. Dovolenou jsme mu nekrátili z důvodu pracovního úrazu. Nyní pojišťovna, která má vyplatit odškodnění našemu zaměstnanci, uznala pouze měsíc pracovního úrazu z důvodu degenerativního onemocnění páteře. Jak máme teď posoudit nárok na dovolenou, máme ji dodatečně krátit, anebo je pro firmu směrodatný začátek onemocnění a to bylo z důvodu pracovního úrazu.
Vydáno: 18. 06. 2014
Jak často musí na preventivní prohlídku vychovatelka domova mládeže? Domov mládeže je zařízením střední školy. Podle kategorizace prací je zařazena ve druhé kategorii, pracuje ve třísměnném režimu práce včetně noční práce.
Vydáno: 18. 02. 2014