Ing. Marek Nechvátal

 • Článek
V rámci Výzkumného ústavu bezpečnosti, v. v. i. probíhají práce na projektu zaměřeného na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v případě zaměstnávání cizinců (VUS4_07_VÚBP). V rámci tohoto projektu bylo zjištěno hned několik skutečností. Vybrané poznatky jsou prezentovány v textu dále.
Vydáno: 14. 02. 2020
 • Článek
Předkládáme průběžně získané poznatky získané v rámci jednoho z námi řešených výzkumných úkolů. V rámci projektu je cílem zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při realizaci výkopových a jim podobných prací na staveništi.
Vydáno: 11. 04. 2019
 • Článek
V dnešním světě se v praxi setkáváme se zaměstnanci, kteří mají více než jeden pracovní úvazek. Toto sice není nic neobvyklého, avšak jedná se o problematiku, která v českém prostředí doposud nebyla řešena. Více zaměstnání je časté i v zahraničí, kde se neustále počet zaměstnanců s více než jedním zaměstnáním zvyšuje. Důvodů je několik a nemusí se jednat pouze o potřebu vyšších příjmů.
Vydáno: 11. 12. 2018
 • Článek
Práce spojené s výkopy patří mezi jedny z nejrizikovější činností, které se ve stavebnictví provádějí.
Vydáno: 11. 10. 2018
 • Článek
Za poslední tři dekády došlo k dynamickému rozvoji ve světě práce, což vedlo k rozsáhlým změnám pracovního trhu u nás i ve světě. Jak se rozvojové země industrializují, moderní západní národy se deindustrializovaly. Globalizace spolu s deindustrializací vede k rychlému nárůstu specializací pracovních činností především v odvětví služeb a k prudkému poklesu primárních výrobních procesů ve vyspělých ekonomikách. Ještě novějším a důležitějším atributem pro strategické cíle v BOZP je dramatický posun od stabilních, pevných a trvalých pracovních režimů k mnohem komplikovanějším, často „flexibilním“ a neurčitě definovaným pracovním formám, včetně mnohonásobných pracovních úvazků. V případě zaměstnanců, kteří pracují pro více zaměstnavatelů, hrozí problémy duševní, popřípadě fyzické, které jsou spojeny s možnou zvýšenou úrazovostí a to v důsledku tělesné i duševní únavy. Těmto závažným problémům je třeba se věnovat. Pracovní vyčerpání, stres, únava či zvýšená úrazovost zaměstnanců má však dopad i na samotné zaměstnavatele a to snížením produktivity práce a zvýšenými náklady na výchovu a zaškolování nových pracovních sil.
Vydáno: 13. 09. 2018
 • Článek
Příspěvek představuje plánovaný projekt, který se zaměřuje na problematiku BOZP při zaměstnávání cizinců z neevropských zemí. Představeny jsou související projekty a důvody potřeby řešení projektu.
Vydáno: 20. 07. 2018
 • Článek
Článek se zabývá vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracujícím na dálku formou home office a legislativním rámcem, který podchycuje základní pravidla zásad BOZP na pracovišti.
Vydáno: 08. 03. 2018
 • Článek
V posledních letech se stále zvyšuje podíl pracovníků ve věku 50+. Je to trend, který lze pozorovat nejen v České republice, ale v celém vyspělém světě. Někteří zaměstnavatelé se na toto již snaží reagovat investováním do vzdělávání pracovníků a také vyšším důrazem na kvalitní pracoviště s preferencí individuality, zaměstnance. To se týká především oblasti služeb. Postupně se však lze s tímto jevem setkat i v oblasti výroby. I v současnosti je však stále co zlepšovat.
Vydáno: 09. 03. 2017
 • Článek
Pracovní stůl je jedním z nejdůležitějších prvků ovlivňujících efektivitu práce, zdraví a komfort zaměstnanců během činnosti v kanceláři. Vhodně navržený postup výběru kvalitního produktu umožní zefektivnit proces vybavení pracoviště. Předložený příspěvek představuje základní charakteristiky, které je vhodné zohledňovat při výběru pracovního stolu. Uvedené vychází z terénních šetření a testování výrobků různé provenience.
Vydáno: 13. 10. 2016
 • Článek
1. Úvod I přesto, že se to někomu může zdát, nejsou nanočástice (NČ) v ovzduší povětšinou žádnou novinkou. Což v zásadě platí i pro pracovní ovzduší. NČ tu byly,...
Vydáno: 14. 04. 2016
 • Článek
Zaměstnávání Zaměstnávání je forma závislého vztahu zaměstnance na zaměstnavateli, kdy zaměstnanec provádí činnost podle pokynů zaměstnavatele v době a na místě zaměstnavatelem k tomu určeném, za předem dohodnutou odměnu...
Vydáno: 11. 02. 2016