Ing. Jiří Tilhon, Ph.D.

  • Článek
Předávání vhodných a ucelených informací o bezpečnostních aspektech vykonávaného pracovního postupu je základem systému BOZP. Bezpečnost práce je neoddělitelnou součástí jakékoli vykonávané práce a zdůraznění bezpečnostních aspektů by mělo být normální součástí předávaných informací. Je na vedoucím práce, jakou formu předání těchto informací zvolí, a je jeho odpovědností, zda tyto informace budou komplexní či nikoli, a zda budou zaměstnanci uvedena při samotném výkonu práce. Vedoucímu pracovníkovi lze v části formy a komplexnosti předání informací pomoci např. tím, že bude mít nástroj jednotného vzoru takové dokumentované informace – bezpečnostní pracovní kartu.
Vydáno: 11. 10. 2019
  • Článek
Kontext organizace je již poměrně známým prvkem nového pojetí systémových norem. V rámci náhrady normy ČSN OHSAS 18001 normou ČSN ISO 45001 se tento prvek promítá i do systému ma­nagementu BOZP (SM BOZP). A to zcela zásadně.
Vydáno: 17. 05. 2019
  • Článek
Dlouho očekávaná norma ISO 45001 byla přijata a publikována v březnu 2018. Její překlad je již zadán, takže norma bude brzy k dispozici v české verzi. Nicméně, pro všechny uživatele, kteří mají systém zaveden podle dřívější normy OHSAS 18001 nastává období, ve kterém musí identifikovat rozdíly mezi normami a učinit kroky k úpravě svého systému ve smyslu nových nebo nově pojatých požadavků. Tuto identifikaci si přiblížíme na FDIS znění nové normy, tj. znění normy, které bylo předloženo ke schvalovacímu procesu.
Vydáno: 11. 05. 2018
  • Článek
Provozování vyhrazených technických zařízení vyžaduje činnost osob majících zvláštní odbornou způsobilost k obsluze těchto zařízení. Tuto způsobilost předepisují různé právní či technické předpisy a je občas obtížné, rychle se orientovat v požadavcích těchto předpisů.
Vydáno: 21. 07. 2017
  • Článek
Základní povinností zaměstnavatele je soustavné vyhledávání nebezpečných činitelů a procesů pracovního prostředí a pracovních podmínek a zjišťovat jejich příčiny a zdroje.
Vydáno: 12. 05. 2017
  • Článek
Pracovní stůl je jedním z nejdůležitějších prvků ovlivňujících efektivitu práce, zdraví a komfort zaměstnanců během činnosti v kanceláři. Vhodně navržený postup výběru kvalitního produktu umožní zefektivnit proces vybavení pracoviště. Předložený příspěvek představuje základní charakteristiky, které je vhodné zohledňovat při výběru pracovního stolu. Uvedené vychází z terénních šetření a testování výrobků různé provenience.
Vydáno: 13. 10. 2016
  • Článek
Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) je základním a právním předpisem, jediným komplexním prostředkem kontroly stavu úrovně bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovištích zaměstnavatele. Její praktické provedení by tomuto významu mělo svým obsahem a komplexností odpovídat.
Vydáno: 08. 06. 2016