Bezpečnost regálového skladování

Vydáno: 25 minut čtení

Skladování z pohledu bezpečnosti práce, a to již dlouhodobě, tvoří jednu z nejnebezpečnějších činností v rámci celého logistického řetězce. Stohové skladování pak představuje technologii, při které dochází nejen k maximálnímu počtu pracovních úrazů vykazovaných při skladování, ale dokonce tvoří nejrizikovější způsob skladování jako celku.

Úvod

To byl také důvod, že časopis Bezpečnost a hygiena práce v průběhu let 2014 až 2016 uveřejnil seriál článků zaměřených na bezpečnost stohového skladován; jejich přehled je dále uveden. Regálovému skladování, které představuje nejprogresivnější způsob skladování, se bude věnovat seriál, který dnes zahajujeme.

Přehled článků zaměřených na bezpečnost stohového skladování

Rok 2014

  • č. 7-8: Bezpečnost stohového skladování jako základní předpoklad bezpečnosti skladového provozu
  • č. 10: Paleta – základní přepravní prostředek pro tvorbu manipulačních jednotek určených také ke stohování I
  • č. 11: Paleta – základní přepravní prostředek pro tvorbu manipulačních jednotek určených také ke stohování II

Rok 2015

  • č. 4: Odpovídající – bezpečný technický stav palet a jeho sledování
  • č. 6: Odpovídající technický stav manipulačních jednotek určených také ke stohování I
  • č. 7- 8: Odpovídající technický stav manipulačních jednotek určených také ke stohování II
  • č. 9: Tvorba stabilních stohů jako rozhodující faktor bezpečnosti stohového skladování I

Rok 2016

Úvodní doplňující informace

Jako skladování je chápán soubor činností uskutečňujících funkci skladu – tj. objektu, popř. prostoru používaného ke skladování, vybaveného skladovací technikou a skladovacím zařízením. Opětovně je účelné zdůraznit, že skladování, a to v nejširším slova smyslu, dlouhodobě představuje v našich podmínkách vysoce rizikovou činnost, při které dochází ke zvýšenému počtu pracovních úrazů – a to i úrazů nejzávažnějších. Tuto skutečnost si stále uvědomuje pouze omezená část odborné veřejnosti, přičemž bližší představa o uvedené úrazovosti zcela chybí. Popsaný stav je způsoben zejména skutečností, že naše úrazová statistika neumožňuje přímé sledování úrazovosti vykazované při skladování.

Poznání této úrazovosti bylo umožněno v rámci několika jednorázových průzkumů, které uskutečnil tehdejší státní odborný dozor nad bezpečností práce (1). Ze získaných podkladů v roce 1975 (za období let 1970 až 1974) bylo možno vyčíslit sledované ukazatele pracovní úrazovosti a tyto porovnat s obdobnými celostátními ukazateli – viz následující přehled.

Sledované ukazatele pracovní úrazovosti za období let 1970 až 1974

Související dokumenty

Související články

Skladování a stohové skladování na staveništích
Tvorba stabilních stohů jako rozhodující faktor bezpečnosti stohového skladování, 2. část
Výpočty stability stohu
Posouzení stability stohu v rámci stohového skladování a výpočet stability
Odpovědnost za přestupek na úseku bezpečnosti práce - pád z výšky
Prevence a příčiny uklouznutí a zakopnutí na pracovištích
Bezpečnost balicích strojů. Ohlédnutí za seriálem
Bezpečnostní předpis nerespektuje zásady bezpečnosti práce
Tvorba stabilních stohů jako rozhodující faktor bezpečnosti stohového skladování, 2. část
Pracovní úraz - co teď?!
Rizika při poranění zdravotnických pracovníků
Pozitivní motivace jako nástroj pro snižování pracovní úrazovosti zaměstnance
Jak správně vyplňovat záznam o úrazu
Bezpečnost práce u zdvihacích zařízení se stále podceňuje
Používání regálů a regálových systémů - požehnání nebo prokletí?
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2021
Charakteristické příčiny a příklady pracovních úrazů u ručních paletových vozíků
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Pracovní úrazy při cestách autem
Nemoci z povolání
Nemoc z povolání jako příčina dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Smrtelné pády a zavalení zeminou na staveništích

Související otázky a odpovědi

Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Krácení dovolené, pracovní úraz
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Krácení bolestného
Pracovní úraz a daňový náklad
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Ohrožení nemocí z povolání