Pracovněprávní aktuality

Vydáno: 10 minut čtení

(sledované období: 8. 8. 2023 – 4. 9. 2023)

Vyhlášené předpisy
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 239/2023 Sb. dne 3. 8. 2023
Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím svého sdělení informuje, že došlo k rozšíření závaznosti Dodatku č. 4 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2019–2024 ze dne 2. dubna 2019, který byl uzavřen dne 12. dubna 2023 mezi vyššími odborovými orgány – Odborový svaz Stavba České republiky a Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy a organizací zaměstnavatelů – Svaz podnikatelů ve stavebnictví, a to i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označených kódem klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 08.1, 22.23, 23.2, 23.3, 23.5, 23.6, 23.9., 41, 42 a 43.
Přehled stavu projednávaných předpisů
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Stav projednávání: prezident podepsal
Navrhovaná účinnost: 1. dnem kalendářního měsíce po vyhlášení (s výjimkami)

Související dokumenty

Související předpisy

582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
325/1999 Sb. o azylu
312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb. zákoník práce
73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
68/2019 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců
65/2022 Sb. o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
239/2023 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Související články

Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 9. do 18. 10. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 23. 11. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 11. 2019 do 6. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 17. 12. 2019 do 20. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 31. 12. 2019 do 13. 2. 2020
Změny v právních předpisech za období od 17. 2. 2020 do 12. 3. 2020
Změny v právních předpisech za období od 16. 3. 2020 do 15. 4. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 4. 2020 do 19. 5. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 5. 2020 do 30. 6. 2020
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 8. 2020 do 10. 9. 2020

Související otázky a odpovědi

Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty