Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2022

Autoři předkládají čtenářům stručný přehled statistických údajů o profesionálních onemocněních hlášených do Národního registru nemocí z povolání v České republice v roce 2022.

Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2022
odb. as. MUDr.
Zdenka
Fenclová
CSc.
doc. MUDr.
Pavel
Urban
CSc.
prof. MUDr.
Daniela
Pelclová
CSc.
Materiál a metodika
Byla vyhodnocena data zaslaná do Národního registru nemocí z povolání v Praze hlásícími středisky nemocí z povolání v České republice o případech profesionálních onemocnění, které nabyly právních účinků od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022. Podrobnější údaje budou k dispozici na internetové stránce Státního zdravotního ústavu (1).
Profesionální onemocnění
U 6996 osob bylo v roce 2022 hlášeno celkem 7 439 profesionálních onemocnění, z toho bylo 7 383 nemocí z povolání a 56 ohrožení nemocí z povolání. Při detailnějším rozboru dat bylo zjištěno, že u 422 osob bylo v průběhu roku hlášeno několik profesionálních onemocnění, nejvíce pět. V tomto roce byl covid-19 uznán jako nemoc z povolání u 299 osob dvakrát a u tří osob až třikrát, i když ve skutečnosti většina těchto onemocnění proběhla v předchozích dvou letech.
Incidence profesionálních onemocnění byla 157,6 případů na 100 tisíc zaměstnanců v civilním sektoru, pojištěných nemocensky podle zákona č. 187/2006 Sb., vztaženo k prvnímu pololetí 2022
(
tabulka 1).
Ve srovnání s rokem 2021 (1, 2, 3) vzrostl celkový počet hlášených profesionálních onemocnění o 1396 případů a incidence vzrostla o 28,7 případu na 100 tisíc pojištěnců.
Tab.1. Profesionální onemocnění hlášená v České republice v letech 2021 a 2022

Související dokumenty

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
506/2021 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Související články

Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2021
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Nemoci z povolání
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Smrtelné pády a zavalení zeminou na staveništích
Jak vypočítat náhradu za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2016
Evropa a její boj s rakovinou z povolání
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2017
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2020
Zdroje a příčiny smrtelných pracovních úrazů a vybrané příklady
Syndrom karpálního tunelu z přetěžování a vibrací jako nejčastější nemoc z povolání
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Předcházení muskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2019
Muskuloskeletální poruchy problémem v oblasti BOZP na evropských pracovištích
Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení
První rok v práci může být fatální

Související otázky a odpovědi

Ohrožení nemocí z povolání
Šetření nemocí z povolání
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Krácení dovolené, pracovní úraz
Práce ve výškách
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz a daňový náklad
Pracovní úraz
Krácení bolestného
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti