Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2022

Autoři předkládají čtenářům stručný přehled statistických údajů o profesionálních onemocněních hlášených do Národního registru nemocí z povolání v České republice v roce 2022.

Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2022
odb. as. MUDr.
Zdenka
Fenclová
CSc.
doc. MUDr.
Pavel
Urban
CSc.
prof. MUDr.
Daniela
Pelclová
CSc.
Materiál a metodika
Byla vyhodnocena data zaslaná do Národního registru nemocí z povolání v Praze hlásícími středisky nemocí z povolání v České republice o případech profesionálních onemocnění, které nabyly právních účinků od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022. Podrobnější údaje budou k dispozici na internetové stránce Státního zdravotního ústavu (1).
Profesionální onemocnění
U 6996 osob bylo v roce 2022 hlášeno celkem 7 439 profesionálních onemocnění, z toho bylo 7 383 nemocí z povolání a 56 ohrožení nemocí z povolání. Při detailnějším rozboru dat bylo zjištěno, že u 422 osob bylo v průběhu roku hlášeno několik profesionálních onemocnění, nejvíce pět. V tomto roce byl covid-19 uznán jako nemoc z povolání u 299 osob dvakrát a u tří osob až třikrát, i když ve skutečnosti většina těchto onemocnění proběhla v předchozích dvou letech.
Incidence profesionálních onemocnění byla 157,6 případů na 100 tisíc zaměstnanců v civilním sektoru, pojištěných nemocensky podle zákona č. 187/2006 Sb., vztaženo k prvnímu pololetí 2022
(
tabulka 1).
Ve srovnání s rokem 2021 (1, 2, 3) vzrostl celkový počet hlášených profesionálních onemocnění o 1396 případů a incidence vzrostla o 28,7 případu na 100 tisíc pojištěnců.
Tab.1. Profesionální onemocnění hlášená v České republice v letech 2021 a 2022

Související dokumenty

Související články

Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2017
Evropa a její boj s rakovinou z povolání
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2016
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2021
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Nemoci z povolání
Jak vypočítat náhradu za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu
Smrtelné pády a zavalení zeminou na staveništích
Profesionální onemocnění hlášená v ČR v roce 2018
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků s vlastním pohonem - motorových vozíků
Negativní vliv azbestu jako příčiny nemocí z povolání nadále přetrvává
Zdroje a příčiny smrtelných pracovních úrazů a vybrané příklady
Syndrom karpálního tunelu z přetěžování a vibrací jako nejčastější nemoc z povolání
Náhrada škody za nemoc covid-19 a úrazy při home office
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Předcházení muskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací

Související otázky a odpovědi

Ohrožení nemocí z povolání
Šetření nemocí z povolání
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Krácení dovolené, pracovní úraz
Práce ve výškách
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz
Krácení bolestného
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
506/2021 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů