Odškodnění pracovního úrazu

Plné znění otázky

Jak dlouho a jakým způsobem je zaměstnavatel povinen upomínat jednotlivé zaměstnance (kteří měli pracovní úraz) o doložení náhrady škody za pracovní úraz (např. Hodnocení bolestného), aby bylo zjevné, že zaměstnavatel udělal vše, co udělat mohl v době, než nárok nebude moci být uplatněn (po 3 letech) a pojišťovnou odškodněn?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Antivirus C
Neomluvená absence versus proplacení svátku
Cestovní náhrady a krátkodobá zahraniční pracovní cesta
Odškodnění pracovního úrazu
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Roční zúčtování daně a náhrada za pracovní úraz
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Krácení dovolené, pracovní úraz
Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Zákonné pojištění jednatele
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Pracovní úraz - externí pracovník

Související články

Změny v posuzování bolestného a ztížení společenského uplatnění
Cesta do zaměstnání
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Náhrada škody i bez záznamu o pracovním úrazu
Pracovní úrazy ve zvláštních případech
Problematika odpovědnosti v souvislosti s pracovním úrazem a BOZP
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz
Odpovědnost zaměstnavatele za újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem či nemocí z povolání
Pracovní úrazy při jiných úkonech zaměstnanců
Několik poznámek k odškodňování pracovních úrazů
Řešení úrazů vzniklých při home office
Odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
Problémy praxe - odškodňování pracovních úrazů
Vyšší náhrada za ztrátu na výdělku
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
S autem do zaměstnání a na pracovní cesty
Smrtelná pracovní úrazovost v ČR v roce 2017
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Související předpisy

276/2016 Sb. o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol