Dokumenty

Počet vyhledaných dokumentů: 72
Počet vyhledaných dokumentů: 72
 • Článek
Většině incidentů s uklouznutím, zakopnutím a pádem lze předejít.
Vydáno: 12. 10. 2023
 • Článek
K uklouznutí a zakopnutí může dojít téměř kdekoli.
Vydáno: 20. 07. 2018
 • Článek
podmínkám (vlhko, teplo, sluneční záření, hluk) a kde je zvýšené riziko vzniku úrazu v důsledku uklouznutí
 • Článek
Je nutné problematiku pracovních úrazů (PÚ), kde příčinou jsou pády z výšky, uklouznutí, zakopnutí
Vydáno: 14. 09. 2023
 • Článek
pohyby rukou nebo paží, riziko nehod se stroji, vystavení teplu, chladu a průvanu a konečně riziko uklouznutí
Vydáno: 09. 11. 2023
 • Článek
a zakopnutí Uklouznutí a zakopnutí bývá častým pracovním úrazem zaměstnanců.
Vydáno: 13. 10. 2016
 • Článek
• Systém detekce uklouznutí, zakopnutí a pádu Uklouznutí, zakopnutí a pády jsou častou příčinou
Vydáno: 13. 03. 2024
 • Článek
Nebezpečí a hodnocení rizik u pracovníků úklidu Spojená nebezpečí a rizika: uklouznutí, zakopnutí
Vydáno: 09. 03. 2017
 • Článek
Uklouznutí a pád při pohybu po mokré/znečištěné podlaze nebo chůzi po schodech uvnitř objektů.
 • Článek
používaných při léčbě rakoviny, a z dezinfekčních prostředků, fyzickým rizikům, jako je hluk, uklouznutí
Vydáno: 13. 10. 2022
 • Článek
Uklouznutí a zakopnutí Uklouznutí a zakopnutí bývá častým pracovním úrazem zaměstnanců.
Vydáno: 14. 02. 2020
 • Článek
maziva mohou uniknout ze stroje (kupř. vlivem netěsností), lze očekávat možný výskyt nebezpečí uklouznutí
Vydáno: 11. 01. 2018
 • Článek
Další charakteristické příklady pracovník úrazů při používání žebříků: • uklouznutí boty z příčle
Vydáno: 09. 11. 2023
 • Článek
statistiky je zřejmé, že z 25 % se na celkové pracovní úrazovosti podílí pracovní úrazy vzniklé při uklouznutí
Vydáno: 12. 01. 2023
 • Článek
Častými příčinami těchto pádů osob bylo uklouznutí na kluzkém, mokrém nebo namrzlém povrchu, špatný došlap
Vydáno: 08. 02. 2018
 • Článek
samotné měření na úkor vlastní bezpečnosti a zvyšuje tím možné nebezpečí neočekávaných událostí (uklouznutí
Vydáno: 09. 04. 2020
 • Článek
antigeny pády z výšky do hloubky úder, náraz, rozdrcení bodné, řezné rány-škrábance uklouznutí
Vydáno: 09. 02. 2024
 • Článek
uklouznutí a zakopnutí Kdo může být tímto nebezpečím zraněn a jak?
Vydáno: 10. 03. 2016
 • Článek
kladkostroj smetl pracovníka z lešení z výšky cca 8-9 m, při sestupování z jeřábu po žebříku došlo k uklouznutí
 • Článek
OOPP k ohraně hlavy, sluchu, očí a obličeje, dýchacích orgánů, rukou a paží, nohou a ochraně před uklouznutím
Vydáno: 09. 02. 2024