JUDr. Bohuslav Kahle

Vztah k právním předpisům § 196 až 198 zák. č. 262/2006 Sb. Pojmové znaky rodičovská dovolená, péče o dítě Základní pojmy Důležité osobní překážky v práci - zaměstnavatel omluví nepřítomnost...
Vydáno: 27. 06. 2022
Dohodu o poskytování smluvní mzdy uzavírá zaměstnavatel se zaměstnancem. Jedná se o sjednanou mzdu, tedy peněžitá či nepeněžité plnění hodnoty, která je poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, a to podle...
Vydáno: 11. 12. 2019
Žádost zaměstnance o skončení pracovního poměru dohodou podává zaměstnanec, který chce ukončit svou činnost u zaměstnavatele k určitému datu. Pokud zaměstnavatel bude souhlasit, neplatí zde výpovědní lhůty a pracovní poměr...
Vydáno: 11. 12. 2019
Pokud pracovní poměr vznikl jmenováním lze zaměstnance z pracovního místa odvolat či se může zaměstnanec pracovního místa vzdát.  V takovém případě je zaměstnavatel povinen zaměstnanci navrhnout změnu jeho dalšího pracovního zařazení na...
Vydáno: 11. 12. 2019
Změna obsahu pracovního poměru jmenováním do funkce se využije v případě, kdy pracovní poměr vzniká jmenováním. Jmenování je jednostranné právní jednání zaměstnavatele, se kterým ale musí zaměstnanec souhlasit, aby mohlo dojít ke...
Vydáno: 11. 12. 2019
Pracovní poměr vzniká jmenováním pouze, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a dále u vedoucích organizačních složek státu nebo subjektů bezprostředně se státem svázaných, které jsou výslovně vymezeny v § 33 odst....
Vydáno: 11. 12. 2019
Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci v den nástupu do práce platový výměr, který musí být písemný. V platovém výměru je zaměstnavatel povinen uvést údaje o platové třídě a platovém stupni,...
Vydáno: 11. 12. 2019
Ve mzdovém výměru stanovuje zaměstnavatel mzdu. Jedná se o jednostranný právní úkon zaměstnavatele, kterým se konkrétnímu zaměstnanci určuje výše mzdy. Vztah k právním předpisům § 113 odst. 4 , §...
Vydáno: 11. 12. 2019
  • Článek
Nakládání s osobními příplatky v rozpočtové sféře je sice ošetřeno hned několika předpisy včetně prováděcí vyhlášky, avšak praktická aplikace příslušných ustanovení a především možnost jejich „výhodnějšího“ výkladu mnohdy vede k nehospodárnému využívání rozpočtových prostředků.
Vydáno: 24. 06. 2019
  • Článek
Práce v zahraničí představuje zvláštní druh závislé práce. V zákoníku práce se na několika místech objevuje určitá specifická úprava pro práci v zahraničí. Např. jsou stanoveny subjektivní lhůty, pokud k události došlo v zahraničí (§ 58, odst. 1 ZP), mzda poskytovaná v zahraničí (§ 143, odst. 2 ZP) či zvláštní úprava týkající se zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí (§ 346 ZP). Tuto specifiku zahraniční služby je třeba promítnout i do služebních vztahů, tedy do právní úpravy státní služby s ohledem na výkon diplomatické služby.
Vydáno: 21. 03. 2017