Manipulace s pacienty - prevence muskuloskeletárních poruch

Nelékařský zdravotnický personál poskytovatelů zdravotní péče, zejména sestry, patří mezi významnou skupinu zaměstnanců ohrožených muskuloskeletálními poruchami. Škála procesů, při nichž musí sestry manipulovat s pacientem, je poměrně rozsáhlá, jedná se tedy o velice komplexní proces. Při manipulaci s pacientem je zatěžován pohybový aparát sestry, jedná se zejména o přetěžování ramen a bederní páteře, které může vést k závažným zdravotním problémům s možným následkem pracovní neschopnosti. Při nesprávné manipulaci je taktéž zvyšováno riziko poškození pacienta. Tato rizika lze do jisté míry eliminovat použitím manipulačních pomůcek, dodržováním bariérové péče a pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Manipulace s pacientem představuje komplexní proces vzájemné interakce mezi pacientem a zdravotnickým pracovníkem. S pacientem je zdravotnický pracovník nucen manipulovat od příjmu pacienta a jeho uložení do lůžka, až po jeho propuštění z nemocniční péče. Pacientovi pomáhá nejen pří provádění hygieny, přesunech z lůžka, vertikalizaci, ale také i při tak základní věci, jako je polohování. Škála procesů, při nichž zdravotnický pracovník manipuluje s pacientem je tedy velice rozsáhlá.

Za…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků