Pracovněprávní aktuality (6. 1. 2023 – 6. 2. 2023)

Vydáno: 14 minut čtení

(sledované období: 6. 1. 2023 – 6. 2. 2023)

Vyhlášené předpisy

Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 20/2023 Sb. dne 23. 1. 2023

S ohledem na dosavadní průběh válečného konfliktu na Ukrajině a nepředpokládanou možnost návratu uprchlíků do jejich domoviny byla přijata novela zákona, jejímž hlavním cílem je prodloužit dočasnou ochranu jejím stávajícím držitelům, a to až do 31. 3. 2024.

Původní návrh představil dva způsoby, jakými by mohlo docházet k prodlužování dočasné ochrany, kdy přijata byla varianta I – tedy cizinci, kteří chtějí nadále setrvat na území České republiky za účelem dočasné ochrany, mají povinnost elektronické registrace do 31. 3. 2023, na jejímž základě jim bude přidělen termín k osobní návštěvě pracoviště Ministerstva vnitra za účelem vylepení vízového štítku.

Novela rovněž upravuje získávání odborné praxe lékařů z Ukrajiny, získávání kvalifikace v oboru psychologie a stanovuje pravidla pro zápis ukrajinských dětí do mateřských a základních škol a pro jejich vyřazení ze škol mateřských. Oproti původnímu návrhu novela neupravuje časové omezení poskytování bezplatného ubytování, jehož účelem měla být motivace uprchlíků zapojit se do pracovního procesu.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 21/2022 Sb. dne 26. 1. 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí informovalo prostřednictví

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (7. 12. 2022 – 6. 1. 2023)
Pracovněprávní aktuality (7. 2. 2023 – 6. 3. 2023)
Změny v právních předpisech za období od 30. 11. do 10. 12. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23.12. 2021 do 31. 12. 2021
Změny v právních předpisech za období od 6. 1. 2022 do 4. 2. 2022
Pracovněprávní aktuality (5. 1. 2022 – 8. 2. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 2. 2022 – 8. 3. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 3. 2022 – 4. 4. 2022)
Pracovněprávní aktuality (5. 4. 2022 – 3. 5. 2022)
Pracovněprávní aktuality (4. 5. 2022 – 8. 6. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2022 – 9. 8. 2022)
Pracovněprávní aktuality (10. 8. 2022 – 6. 9. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 9. 2022 – 4. 10. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 12. 2021 – 4. 1. 2022)
Pracovněprávní aktuality (3. 12. 2019 – 9. 1. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 1. 2020 – 6. 2. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 2. 2020 – 5. 3. 2020)
Pracovněprávní aktuality (6. 3. 2020 – 9. 4. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 4. 2020 – 7. 5. 2020)
Pracovněprávní aktuality (8. 5. 2020 – 11. 6. 2020)
Pracovněprávní aktuality (12. 6. 2020 – 6. 8. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 8. 2020 – 10. 9. 2020)

Související otázky a odpovědi

Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024

Související předpisy

65/2022 Sb. o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
20/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
21/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
66/2022 Sb. o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
262/2006 Sb., zákoník práce
247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
325/1999 Sb. o azylu
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
99/1963 Sb. občanský soudní řád
549/1991 Sb. o soudních poplatcích
634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele