Odpovědnost za přestupek na úseku bezpečnosti práce - pád z výšky

Právní věta

V situaci, kdy na pracovišti pracuje více zaměstnavatelů, jsou povinni mezi sebou uzavřít písemnou dohodu, na jejímž základě je koordinací a prováděním opatření v oblasti BOZP pověřen konkrétní zaměstnanec (viz ustanovení § 101 odst. 3 a 4 zákoníku práce). Tímto koordinátorem byl v dané věci zaměstnanec zhotovitele. Objednatel stavby pak funguje jako poslední instance v případě, kdy koordinátor stavby upozorní zhotovitele na zjištěné nedostatky v oblasti BOZP a zhotovitel nepřijme k jejich…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků