Kasuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce

VIII. Úraz elektrickým proudem při výkopových pracích

Elektřina je dobrý sluha, ale zlý pán. Tímto "příslovím" se snažíme uvést další případ z našeho seriálu kasuistik pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce. Tentokrát zveřejněným případem poukážeme na to, že elektřina umí být velmi nebezpečná. Dokonce tak nebezpečná, že dokáže vzít i život nebo vážně poškodit zdraví. Tento případ připomíná často opomíjenou zásadu, že opatrné zacházení s elektrickými zařízeními, která jsou pod napětím, a rozumné chování v místech, kde se nachází nebo může nacházet vysoké napětí a elektrické vedení, je vždy namístě.

Zemní a výkopové práce patří z hlediska BOZP zcela určitě k vysoce rizikovým oborům, při nichž hrozí řada pracovních úrazů. K velkým bezpečnostním rizikům při provádění zemních prací patří bezesporu zásah elektrickým proudem při přeseknutí elektrického vedení.

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků