Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXI. Zásah elektrickým proudem při rekonstrukci rozvodny vysokého napětí

Vydáno: 11 minut čtení

Před zahájením jakékoliv činnosti na elektrickém zařízení musí být provedeno posouzení možného rizika úrazu elektrickým proudem. Na jeho základě pak musí být stanoveno, jakým způsobem budou tyto činnosti vykonávány a jaká bezpečnostní opatření musí být provedena, aby byla zajištěna náležitá bezpečnost osob. Toto stanovuje norma ČSN EN 50110-1 ed. 3.

Bohužel, jak už to tak bývá, a náš seriál je toho příkladem, v praxi to chodí mnohdy jinak. Tento případ bude popisovat tragickou událost, kdy se zdravotně a odborně nezpůsobilý zaměstnanec dostal do prostor s živými vodiči vysokého napětí a jeho práce v nich se mu stala osudnou, jelikož zemřel po zásahu elektrickým proudem.

Popis události

V září roku 2014 si firma X najala na demontážní práce rozvodny vysokého napětí (VN) firmu Y. Firma Y nebyla schopna s ohledem na nedostatečný počet vlastních zaměstnanců zajistit veškeré požadované práce, a proto si na některé specifické činnosti najala firmu Z. Firma Z si na práci najala fyzické osoby na dohodu o provedení práce. Úkol práce zněl demontovat instalovaná elektrická zařízení ve vytyčených prostorách rozvodny VN, ve kterých již došlo k odpojení od přívodu elektrického proudu, tj. mělo se jednat o práce na elektrickém zařízení bez napětí. Pouze v jednom prostoru z provozních důvodů nemohla být všechna zařízení odpojena od přívodu elektrického proudu a z tohoto důvodu se zde měla demontovat pouze část zařízení (pouze těch odpojených od přívodu el. proudu).

Každý prostor, resp. vytyčené pracoviště mělo být předáno a práce na něm mohly být vykonávány pouze na základě vydané

Související dokumenty

Související články

Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXII. Zavalení zaměstnance při pádu kontejneru z vozíku
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XX. Pád zdviženého vozu metra s následkem zranění dvou pracovníků
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XIX. Nesprávně postavené lešení s následkem pádu zaměstnance
Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v roce 2020
Pracovní úrazovosti specifických ohrožených skupin zaměstnanců v ČR
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIV. Usmrcení spolumajitelky lesa v důsledku neodborného kácení stromu
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXV. Úmrtí zaměstnance po propadnutí střešním světlíkem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXX. Smrtelný úraz stavebníka při přebírce stavebního materiálu
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XIII. Zavalení cizí osoby při bouracích pracích
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XVIII. Smrtelný úraz zaměstnance zaviněný projíždějícím automobilem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - VI. Hromadný úraz zaměstnanců v důsledku jejich sražení ujetým svazkem kolejových polí
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - IX. Smrtelný úraz zaměstnance po pádu do zásobníku sypkých hmot
Smrtelné pády a zavalení zeminou na staveništích
Smrtelná pracovní úrazovost v ČR v roce 2017
Jak správně vyplňovat záznam o úrazu
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz
Pracovní úrazy při jiných úkonech zaměstnanců
Několik poznámek k odškodňování pracovních úrazů
Viníci pracovních úrazů mohou být potrestáni
Řešení úrazů vzniklých při home office

Související otázky a odpovědi

Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Krácení dovolené, pracovní úraz
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Zákonné pojištění jednatele
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Odškodnění pracovního úrazu
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Odškodnění pracovního úrazu
Odmítnutí vyplnit formulář Hodnocení bolestného
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice