Viníci pracovních úrazů mohou být potrestáni

Jedním z opatření, které by významným způsobem mohlo přispívat ke snížení pracovní úrazovosti, je postih těch, kteří svou nedbalostí způsobili pracovní úraz a v důsledku toho ublížení na zdraví nebo dokonce i smrt.

Odpovědnost vedoucích

Právních povinností zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není málo. Jejich porušení zaměstnanci, včetně vedoucích, kteří jednají jménem zaměstnavatele, mohou být příčinou vzniku pracovního úrazu a tím i finanční škody v neprospěch zaměstnavatele. Nejde však jen o zaměstnance, kteří jsou statutárními zaměstnanci nebo jsou vedoucími zaměstnanci podle § 11 odstavec 4 zákoníku práce (dále ZP). Podle tohoto ustanovení se za vedoucí zaměstnance považují…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků