Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XII. Amputace prstů v důsledku úrazu při výměně akumulátorové baterie motorového vozíku

Vydáno: 11 minut čtení

V dnešním případu popíšeme závažný pracovní úraz, kdy v důsledku nedodržení zásad BOZP došlo u pracovníka provádějícího údržbu akumulátoru vysokozdvižného vozíku k amputaci posledních článků dvou prstů pravé ruky.

Popis události

Dne 9. 12. 2015 okolo 14. hod. (před koncem pracovní směny), vydal vedoucí zaměstnanec pan Mirek svému podřízenému zaměstnanci panu Karlovi pokyn k vytažení akumulátoru z vysokozdvižného vozíku (dále jen vozík X) za účelem provedení jeho údržby (vyčištění kontaktů apod.). Jednalo se o trakční akumulátor, jehož hmotnost se pohybovala okolo 750 kg. Karel si tedy připravil příslušný vozík na pracovní místo v dílně, kde měla být práce provedena. Jelikož Karel dle své výpovědi nevěděl, jak se má akumulátor z tohoto vozíku vytáhnout, přišel mu na pomoc Mirek, který mu ukázal přístup k akumulátoru a začal mu v práci pomáhat. Mirek dále přistavil k boku vozíku druhý vysokozdvižný vozík (dále jen vozík Y), a to vidlicemi kolmo k místu uložení baterie. Na vidlice se měl akumulátor vytáhnout. Akumulátor byl však příliš těžký a Karlovi samotnému se jej nedařilo ručně vysunout. Když to uviděl další zaměstnanec Petr, který v tu chvíli byl taktéž v dílně přítomen, přispěchal Karlovi na pomoc. Mirek přitom stále seděl ve vozíku Y. Společnými silami pak akumulátor vytáhli na vidlice vozíku Y. Akumulátor vozíku byl opatřen manipulačními válečky, které umožňují je

Související dokumenty

Související články

Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XI. Úraz zaměstnance na vrtné soupravě
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - X. Pád zaměstnance z nezajištěné pracovní plošiny
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - IX. Smrtelný úraz zaměstnance po pádu do zásobníku sypkých hmot
Jak správně vyplňovat záznam o úrazu
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz
Pracovní úrazy při jiných úkonech zaměstnanců
Několik poznámek k odškodňování pracovních úrazů
Viníci pracovních úrazů mohou být potrestáni
Řešení úrazů vzniklých při home office
Komparace právní úpravy náhrady újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání s občanskoprávní úpravou
Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v roce 2020
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Práce na zkoušku
Odpovědnost zaměstnavatele za újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem či nemocí z povolání
Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění v komparaci pracovněprávní a občanskoprávní úpravy
Automobil v pracovněprávních vztazích
Odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
Náhrada škody i bez záznamu o pracovním úrazu
Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování
Pracovní úrazovosti specifických ohrožených skupin zaměstnanců v ČR
Problematika odpovědnosti v souvislosti s pracovním úrazem a BOZP

Související otázky a odpovědi

Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Krácení dovolené, pracovní úraz
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Zákonné pojištění jednatele
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Odškodnění pracovního úrazu
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Odškodnění pracovního úrazu
Odmítnutí vyplnit formulář Hodnocení bolestného
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti

Související předpisy

372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
262/2006 Sb., zákoník práce