Výkladová stanoviska AKV (XXIX.)
JUDr.
Petr
Bukovjan
JUDr.
Bořivoj
Šubrt
Přijatá na zasedání Kolegia expertů AKV v Kolíně ve dnech 4. 11. a 5. 11. 2022
1. POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE VŮČI ODBOROVÉ ORGANIZACI PŘI VZNIKU A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
*
Dle ustanovení § 38 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP“), je zaměstnavatel povinen předkládat odborové organizaci ve lhůtách s ní dohodnutých
zprávy o nově vzniklých pracovních poměrech
. Obdobně má zaměstnavatel povinnost dle ustanovení § 61 odst. 5 téhož právního předpisu seznámit odborovou organizaci ve lhůtách s ní dohodnutých
s rozvázáním pracovního poměru dohodou nebo zrušením pracovního poměru ve zkušební době
.
*
Splní zaměstnavatel výše popsané povinnosti informací (zprávou) směrem k odborové organizaci, která
se omezí pouze na počet nově vzniklých, resp. skončených pracovních poměrů
? Nebo má zmíněná informace obsahovat i další údaje, např.
jméno a příjmení zaměstnance
, kterému vznikl, nebo skončil pracovní poměr? Případně je na dohodě mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací,
co bude taková informace konkrétně obsahovat
?
Stanovisko
*
Podle názoru Kolegia
není uvedení jen počtu nově vzniklých a skončených pracovních poměrů dostačující pro splnění povinností zaměstnavatele
dle ustanovení § 38 odst. 3 a § 61 odst. 5 ZP.