Další novela zákoníku práce: valorizace minimální mzdy

Vydáno: 1 minuta čtení

Návrh novely zákoníku práce, která zavede předvídatelná pravidla pro valorizaci minimální mzdy, schválila vláda tento týden. MPSV podle ní vždy do 30. září vyhlásí výši minimální mzdy pro následující rok. 
MPSV každoročně zpracuje analýzu přiměřené úrovně minimální mzdy, z ní pak vyplynou paramtery pro její určení a cílová relace - procenta z průměrné hrubé mzdy. Tyto parametry budou konzultovány na Tripartitě.
Dle návrhu se zruší současná zaručená mzda a bude zaveden zaručený plat pro zaměstnance ve veřejných službách a státní správě. Plánované datum účinnosti novely je 1. 7. 2024.

Více v týdeníku Podtrženo, sečteno od Ing. Miroslava Bully.