odb. as. MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.

Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny práce a pracovního lékařství, Praha, Česká republika, Univerzita Karlova v Praze, 1. Lékařská fakulta, Klinika pracovního lékařství 1. LF a VFN, Praha, Česká republika

Téma autora:

Články autora