To nejdůležitější z Flexibilní novely zákoníku práce

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministerstvo práce a sociálních věcí odprezentovalo zásadní změny navrhované další novelou zákoníku práce, tzv. Flexi novelou. Ta je odpovědí na požadavky evropských směrnic na zvýšení flexibility pracovněprávních vztahů a na možnosti pro rodiče malých dětí sladit rodinný a pracovní život.

K zásadním změnám patří

  • možnost vykonávat pro zaměstnavatele na DPP či DPČ stejnou práci, jakou zaměstnanec vykonával před nástupem na rodičovskou dovolenou
  • den doručení výpovědi je zároveň počátkem běhu výpovědní doby
  • u výpovědi z důvodu porušení pracovní kázně nebo nesplňování zákonných předpokladů či požadavků zaměstnavatele pro výkon práce se výpovědní doba zkracuje na jeden měsíc
  • možnost prodloužení zkušební doby na základě dohody zaměstnance a zaměstnavatele
  • pro mladistvé od 14 let možnost vykonávat lehké práce během letních prázdnin i bez ukončení školní docházky

Chcete se dozvědět novinky Flexibilní a Transpoziční novely zákoníku práce přímo od zdroje? Přihlaste se na 13. konferenci k pracovnímu právu 

13. konference k pracovnímu právu