Nezdanitelné náhrady

Plné znění otázky

Zaměstnanec prováděl pomocné práce ve firmě, konkrétně sečení trávy okolo firmy (není v popisu práce), vynaložil výdaje na benzín a strunu k sekačce. Tato náhrada bude vyplacena zaměstnanci jako nezdanitelná náhrada, musí mít zaměstnavatel tyto náklady podložené od zaměstnance daňovým dokladem?

Odpověď