směrnice

Počet vyhledaných dokumentů: 7
Počet vyhledaných dokumentů: 7
  • Článek
Pracovní právo je v řadě oblastí založeno na právu EU, a to zejména na směrnicích, které mají členské státy povinnost v transpoziční lhůtě implementovat do vnitrostátních právních předpisů. Pokud se tak nestane, hrozí členskému státu finanční sankce uložené v rámci řízení o porušení unijního práva zahájeného Evropskou komisí. Pro zaměstnavatele jsou však důležité zejména možné soukromoprávní důsledky vyplývající z nedostatečné implementace.
Vydáno: 24. 11. 2023
V případě, že musíme aktualizovat směrnice např. ohledně BOZP, jak postupovat? Lze směrnice prostě nahradit, tedy vést pod stejným číslem, ale s novým datem platnosti a novými aktuálními podmínkami? Musíme staré neplatné směrnice zachovávat, nebo se musí vždy směrnice zapsat jako nová s novým číslem a s poznámkou, že tato směrnice nahrazuje tu a tu směrnici? Protože některé směrnice se budou stále měnit - např výše stravenkového paušálu atd., a tak třeba průběhu několika let by byly třeba desítky směrnic na to samé, jen vždy s aktuální částkou. 
Vydáno: 18. 10. 2023
Můžeme našim dohodářům v s. r. o. poskytnout příspěvky na sport a kulturu např. 1 000 Kč/měsíc, stravenkový paušál za odpracovanou 3hodinovou směnu a dále i příspěvek na dovolenou 20 000 Kč/rok? Je nutné mít tyto benefity vypsané v pracovní smlouvě (DPP), nebo stačí v interní směrnici?
Vydáno: 24. 01. 2023
Vztah k právním předpisům § 4a, § 6, § 7, § 38, § 301 až 303, § 306 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 35 zák. č. 89/2012 Sb., občanský...
Vytváříme směrnici pro poskytování stravenkového paušálu, Můžeme si sami stanovit, že nárok bude po odpracování směny , která trvala min. 4 hodin ne 3 hodiny? Nemusí se uvádět těch 11 hodin pro nárok dalšího nároku? Chtěli bychom jen za 1 směnu 75 Kč a nespecifikovat délku směny. Účinnost lze určit pouze od 1. 1. 2022 a nemusí se udávat do kdy platí, aby měla neomezenou platnost do další změny? Směrnice bude upravena dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Jsme obec, stačí uvést toto? Dále chceme uvést nárok 5 dní v týdnu, nárok pro veškeré zaměstnance zaměstnavatele s výjimkou zaměstnanců, kteří pro zaměstnavatele vykonávají práci na základě dohod konaných mimo pracovní poměr. Máme uvolněného starostu, stačí uvést „veškeré zaměstnance“, nebo ho máme specifikovat zvlášť? 
Vydáno: 29. 09. 2021
Pokud nám ranní směna začíná 5:55, je nutné platit za těch pět minut noční příplatek - provoz je dvousměnný? Směny fungují 5:55 - 13:55, 13:55 - 21:55. V současné době máme nastaveno pravidlo, že při příchodu hodinu před 6:00 systém neproplácí noční příplatky jak ve výrobě, tak u THP. Je to takto možné? Případně co musíme mít nastaveno ve směrnicích, aby to tak mohlo zůstat? 
Vydáno: 17. 08. 2021
  • Článek
V poslední době se v médiích již objevují informace, že nová směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. 6. 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii (dále jen „směrnice 2019/1152“), kterou mají členské státy povinnost transponovat do 1. 8. 2022, bude mít podstatný dopad na současné znění zákoníku práce. Změny, které lze v této souvislosti očekávat, se autoři pokoušejí shrnout v následujícím článku.