FKSP

Počet vyhledaných dokumentů: 61
Počet vyhledaných dokumentů: 61
Náš dotaz se vztahuje ke stravovacímu personálu, který se přímo podílí na přípravě nebo výdeji jídla, a jejich povinnosti uhradit firmě jedno jídlo za každou odpracovanou směnu. Je někde taková povinnost stanovená? A pokud není, můžeme těmto zaměstnancům nařídit úhradu jednoho jídla za směnu? Je rozdíl, zda by šlo o státní sféru nebo podnikatelskou? A můžeme jako příspěvková organizace zřízená územním správným celkem, poskytovat stravenkový paušál ve výši 116,20 Kč, pokud by cena jídla byla 116,20 Kč nebo pro nás stále platí vyhl. 84/2005 Sb., o závodním stravování, a tedy musíme respektovat 55 % z ceny hlavního jídla a přispívat bychom tak mohli jen 63,91 Kč? A celou částku můžeme přispívat z FKSP?
Vydáno: 02. 04. 2024
Zaměstnancům budeme letos přispívat z FKSP částku Kč 4 000 Kč. Jde o jednorázovou částku, která odchází samostatně z účtu organizace (po předložení a kontroly smlouvy, kde musí být sjednán příspěvek zaměstnavatele). Musí se tato částka nově objevit na potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2024 v řádcích 10 – příspěvek zaměstnavatele na daňově podporované produkty? Je to novinka a zatím nevíme, jak zadat do mzdového programu. V případě, že má zaměstnanec více pracovních poměrů u různých zaměstnavatelů, kteří také přispívají na produkty na stáří, budou se tyto částky sčítat, uvedou se v daňovém přiznání a při překročení jakého "limitu" se bude odvádět daň? Je to 50 000 Kč? 
Vydáno: 20. 02. 2024
Dobrý den, rádi bychom poskytovali zaměstnancům nepeněžní dar z FKSP pomocí poukázek Unišek+FSKP. Snažíme se vymyslet a nastavit nějaká pravidla, momentálně uvažujeme o poskytnutí poukázek v červenu 2000 Kč a v prosinci 2000 Kč každému zaměstnanci. A řešíme, zda nepeněžní poukázky Unišek+FKSP jsou dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, od daně osvobozeny do částky 20 000 Kč dle § 6 odst. 9 písm. d), nebo jsou od daně osvobozeny do 2 000 Kč ročně u každého zaměstnance dle § 6 odst. 9 písm. g)? U zaměstnankyň na mateřské a rodičovské dovolené lze poskytnout také tyto poukázky? Děkuji za odpověď a přeji hezký den
Vydáno: 21. 11. 2022
Náš zaměstnanec si požádal o předčasný důchod od 31. 12. 2022 bez výplaty. Na základě čeho prý může pracovat dále, když je to předčasný důchod? Jak zjistíme, zda výplatu nezačal pobírat a tedy nesmí pracovat při předčasném důchodu? Kdy máme vyplatit odměnu z FKSP při prvním odchodu do důchodu, v termínu přiznání předčasného důchodu nebo přiznání výplaty?
Vydáno: 14. 11. 2022
Ve fondu FKSP nám v tomto roce zůstane větší obnos finančních prostředků. Jelikož máme dvě skupiny zaměstnanců (THP a zaměstnance, kteří slouží ve výjezdu ZZS - lékaři, záchranáři atd.) je velký problém použít tyto finanční prostředky tak, aby byli zaměstnanci z větší míry spokojeni. Má otázka zní: je možné tyto prostředky rozpočítat na jednoho zaměstnance a použít je např. pro 30 zaměstnanců THP na nákup poukazů na rekreaci a pro zbývající zaměstnance ve výjezdu za to pořídit lepší vybavení na pracoviště nebo na něco jiného, co umožňuje vyhláška FKSP?
Vydáno: 26. 09. 2022
Máme zaměstnance s několika exekucemi. Nyní si požádal o sociální výpomoc z FKSP ve výši 15 000 Kč.  1) Bude odvádět daň z této částky?  2) Může mu být vyplacena v hotovosti, když má exekuce?  3) Musí se tento příjem dát do exekučních srážek?
Vydáno: 17. 06. 2022
Jsme příspěvková organizace zřízená městem a město (zřizovatel) nám poskytne 20 Kč příspěvek na stravování (stravenkový paušál). Jaká může být maximální výše příspěvku z FKSP na stravování? Prosíme o konkrétní částku v Kč dle našeho případu. Nejsme si jisti, zda je to 45 % z max. 75,60Kč = 34 Kč nebo 45 % z příspěvku zřizovatele 20 Kč = 9 Kč. 
Vydáno: 10. 11. 2021
Lze z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) příspěvkové organizace zřízené městem hradit nákup Fokus Passů za dále uvedených podmínek? Zaměstnanci by při převzetí Fokus Passů svým podpisem stvrdili poučení o správném použití těchto poukázek v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Navíc poskytovatel Fokus Passů má na svém webu uvedeno, že lze použít tyto poukázky pouze na účel stanovený vyhláškou o FKSP. Mohli bychom tedy předpokládat, že účel užití FKSP by byl dodržen. Jakým způsobem ale může organizace prokázat, že poukázky použil výhradně zaměstnanec, případně rodinný příslušník – a ne někdo jiný – komu teoreticky poukázku zaměstnanec může přenechat? Je to potřeba nějakým způsobem dokládat? Pokud ano, mohlo by být dostačující prohlášení zaměstnance, že poukázky použije pouze on (nebo rodinný příslušník)? Děkujeme za odpověď.
Vydáno: 09. 11. 2021
Jak je nutné vykládat délku lhůty uvedenou ve vnitřním předpise podniku (pracovní doba pondělí až pátek), pokud se odvíjí od textu - bude-li nepřítomnost zaměstnance na pracovišti trvat nepřetržitě déle než 30 dnů v průběhu příslušného roku, bude příspěvek krácen o celou dobu nepřítomnosti na pracovišti tohoto zaměstnance. Tj. zda lhůtu počítat obecně včetně svátků a víkendů, nebo když je odkazováno na přítomnost na pracovišti, tak pouze pracovní dny? Doplnění dotazu: Jedná se o krácení příspěvku ze sociálního fondu zaměstnancům. Prosím o případné krátké zdůvodnění, proč by se lhůta měla krátit daným způsobem.
Vydáno: 29. 10. 2021
Rádi bychom každému z našich zaměstnancům předali poukázku ve výši 4 000 Kč na rekreační pobyt dle vlastního výběru na portále spa.cz. Poukázka by byla na jméno zaměstnance, nepřenosná, termín uplatnění poukázky by byl leden až prosinec 2022, místo pobytu by bylo uvedené dle vlastního výběru ze seznamu dodavatele (spa.cz). Poukazy by byly zaměstnancům předány oproti podpisu na prezenční listině. Při předání poukazu by zaměstnanec zároveň obdržel od zaměstnavatele formulář s údaji (jméno, místo pobytu, termín atd.), který by si nechal v rekreačním zařízení potvrdit, čímž by doložil, že pobyt skutečně absolvoval. Toto potvrzení by pak vrátil zaměstnavateli k uložení pro případnou kontrolu. Součástí faktury od dodavatele by byl také jmenný seznam zaměstnanců, pro které by byl poukaz vystaven. Jsme příspěvková organizace a rádi bychom tak poděkovali našim zaměstnancům za jejich práci. Je tento způsob z hlediska dodržení legislativy a z pohledu případné kontroly možný?
Vydáno: 18. 10. 2021
V naší společnosti máme sociální fond, ze kterého bychom chtěli poskytnout dar (batoh) za výhru v soutěži o nejhezčí fotografii. Je možné toto nepeněžní plnění z tohoto fondu poskytnou a pokud hodnota daru bude do 2000 Kč je osvobozena u zaměstnance dle § 6 zákona o daních z příjmů od daně? 
Vydáno: 12. 10. 2021
Lze přispět z FKSP na parkovací kartu zaměstnancům školy? Pokud ano, tak za jakých podmínek? 
Vydáno: 14. 06. 2021
Dle kolektivní smlouvy má zaměstnanec nárok na odměnu k životnímu jubileu 50. let. Formulace je výpočet, který je vázán na odpracované roky u zaměstnavatele. Tuto odměnu vyplácíme ze sociálního fondu (dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., § 14). Tato odměna k jubileu 50 let se tedy jen zdaní a odvody na SP a ZP nebudou. Je to takto správně? 
Vydáno: 23. 04. 2021
Nově od 1. 3. 2021 vyplácíme „izolačku“ jak u pracovních poměrů, tak u dohod o pracovní činnosti. Bude tato dávka základem pro tvorbu přídělu do FKSP?
Vydáno: 22. 04. 2021
Můžeme z FKSP přispět na pronájem obytného vozu jako příspěvek na rekreaci, Jsme střední škola, zřízená ÚSC.
Vydáno: 22. 03. 2021
Náš zaměstnanec dosáhl důchodového věku dne 5. 11. 2020. Požádal si o starobní důchod dne 20. 11. 2020. Rozhodnutí o přiznání důchodu od 5. 11. 2020 mu došlo 1. 2. 2021. Má tento zaměstnanec nárok na vyplacení daru z FKSP za přiznání důchodu v roce 2021? Jaké datum je rozhodující pro vyplacení daru? Je to přiznání důchodu nebo obdržení rozhodnutí o vyplacení důchodu? 
Vydáno: 15. 02. 2021
Z kolektivní smlouvy přispíváme na letní dětské tábory nebo příměstské tábory, což vyplývá z vyhlášky o FKSP. Lze také přispívat na různá soustředění pro děti v době prázdnin (sportovní, taneční, jazyková, atd.) nebo kempy, když se nejedná o klasický tábor a organizátory jsou např. sportovní kluby, spolky, neziskové organizace atd.?
Vydáno: 03. 02. 2021
Je možné i nadále poskytovat zaměstnanci příspěvek na stravenku z FKSP? Příklad stravenky v hodnotě 80 Kč, z toho 45 Kč příspěvek z FKSP a 35 Kč z nákladů ústavu? A je nutné, aby zaměstnanec měl finanční spoluúčast na stravence?
Vydáno: 27. 01. 2021
Zemřel nám zaměstnanec, jeho družka u nás také pracuje. Kolektivní smlouva nám umožňuje vyplacení 15 000 Kč. Je možné tuto částku vyplatit s výplatou nebo jen hotově v pokladně?
Vydáno: 11. 12. 2020
Zaměstnavatel poskytuje na základě vnitřní směrnice svým zaměstnancům nepeněžní plnění v podobě poskytnutí reakce či zájezdů dle § 6 odst. 9 písm. d) bod 1. Nárok zaměstnanců je do úhrnné výše 20 000 Kč za kalendářní rok. V roce 2020 bohužel z objektivních důvodů (covid-19) někteří zaměstnanci nestihli využít tyto zaměstnanecké benefity. Zaměstnavatel se tedy rozhodl objednat u cestovní kanceláře vouchery na nákup rekreace v roce 2021. Připadají v úvahu dva způsoby, jak zaměstnanci tyto vouchery využijí: 1) Zaměstnanec v roce 2021 využije voucher na pořízení rekreace v hodnotě 20 000 Kč. Následně zaměstnavatel poskytne zaměstnanci další rekreaci v hodnotě 20 000 Kč. Zaměstnanec tedy v roce 2021 využije dvě rekreace v úhrnné hodnotě 40 000 Kč, přičemž jedna z nich je hrazena voucherem z roku 2020. 2) Zaměstnanec si v roce 2021 vybere u cestovní kanceláře 1 rekreaci v hodnotě 40 000 Kč. Cestovní kancelář vystaví zaměstnavateli fakturu v částce 40.000 Kč, na faktuře je odečtena hodnota voucheru a doplatek 20 000 Kč, který zaměstnavatel uhradí. Jaké budou v obou těchto variantách dopady na straně zaměstnanců a zaměstnavatele z pohledu daně z příjmů a případně odvodů na sociální a zdravotní pojištění?
Vydáno: 09. 12. 2020