přečerpaná dovolená

Počet vyhledaných dokumentů: 15
Počet vyhledaných dokumentů: 15
Dobrý den, jeden z našich zaměstnanců požádal od 1. 10. 2023 o snížení úvazku, čemuž jsme vyhověli. S ohledem na snížení úvazku jsme přepočítali nárok na dovolenou a došli ke zjištění, že zaměstnanec má přečerpaný nárok o 11 hodin. Vznesla jsem dotaz na našeho poskytovale mzdového programu, zda program provede srážku automaticky na konci roku, kdy budeme s jistotou znát skutečný nárok. Bylo mi zodpovězeno, že finanční vyrovnání dovolené je přípustné pouze při skončení pracovního poměru, že se v tomto případě přečerpaná dovolená při přechodu do následujícího roku automaticky odečte z nového nároku pro rok 2024. Dle mého názoru je však tento postup chybný a nelze jím vzniklou situaci řešit. Mohla bych Vás poprosit o potvrzení, eventuálně vyvrácení reakce poskytovatele mzdového programu? 
Vydáno: 17. 10. 2023
Zaměstnanec v roce 2022 vyčerpá všechen nárok na dovolenou. Je možné v roce 2022 zaměstnanci umožnit čerpání další dovolené, na kterou mu vznikne nárok v roce 2023? U zaměstnance lze předpokládat, že mu právo na dovolenou vznikne do skončení pracovního poměru (§ 217 odst. 2 zákoníku práce). Pokud to možné není, z jakého ustanovení zákoníku práce tato skutečnost vychází?
Vydáno: 29. 11. 2022
  • Článek
Je všeobecně známo, že od ledna 2021 se dovolená stanovuje podle počtu odpracovaných hodin. A z důvodů dále uvedených se může stát, že zaměstnanec nárok na dovolenou přečerpá. Jak se taková situace odrazí v odvodu pojistného na zdravotní pojištění?
Vydáno: 21. 10. 2022
Agentura práce přiděluje své zaměstnance k uživateli. Většinou uživatel rozhoduje o čerpání dovolené. Nyní v letních měsících byly celozávodní dovolené v jednotlivých továrnách. Stává se často, že při ukončení pracovního poměru těchto zaměstnanců je potom dovolená přečerpaná. Zaměstnanci v měsíci, kdy ukončují pracovní poměr nemají dostatečně vysokou hrubou mzdu a nelze tedy přečerpanou dovolenou odečíst. Často by se dostali do mínusové výplaty. Může zaměstnavatel rozhodnout, že přečerpanou dovolenou nebude po zaměstnanci vyžadovat? Většinou již po ukončení prac. poměru zaměstnanci s agenturou práce nekomunikují a peníze firmě do pokladny by nezaplatili. Dále víme, že by měla být zachována nezabavitelná částka, druhá a třetí třetina. Je velký problém, když toto zaměstnavatel nedodrží, protože opět ví, že po ukončení pracovního poměru již zaměstnanec nic firmě do pokladny neuhradí a nemá smysl sepisovat nějakou dohodu o splátkách?
Vydáno: 20. 10. 2022
Společnost A bude v rámci projektu rozdělení - odštěpěním - sloučením rozdělena a část zaměstnanců bude převedena na odštěpenou část, která se sloučí se společností B. Rozhodný den projektu je 1. 9. 2021. Jeden zaměstnanec ke dni 31. 8. 2021 již vyčerpal celý nárok na roční dovolenou. Je možné část "přečerpané" dovolené ke dni 31. 8. 2021 nějakou formou převést na nového zaměstnavatele společnost B? Rádi bychom se vyhnuli tomu, aby zaměstnanec poměrnou část náhrady mzdy vracel a abychom u něj evidovali neplacené volno. Jedná se o zaměstnance, který přechází ze společnosti A do společnosti B z důvodu projektu odštěpení, tj. je součástí odštěpované části.
Vydáno: 24. 09. 2021
Zaměstnanec nastoupil 1. 3. a má měsíční mzdu 21 000 Kč, dne 16. 9. došlo dohodou k ukončení HPP. Zaměstnanec měl nárok na 20 dnů dovolené za odpracovaný rok. Díky ukončení 16. 9. a odpracování pouze 6 celých měsíců (část září nepočítám, protože za toto období nevznikne nárok) má nárok jen na 10 dnů dovolené. Do doby ukončení PP si však vybral 16,5 dne - tzn. došlo k přečerpání dovolené o 6,5 dne. Přečerpaná dovolená ve 3. kvartále je 4 dny a zbytek (tj. 2,5 dne) byl ve 2. kvartále. K výpočtu hodnoty přečerpané dovolené použiji tedy průměrný hodinový výdělek (dále PHV) za 4 dny, který byl ve 3. čtvrtletí a na zbývajících 2,5 dne využiji PHV za 2. čtvrtletí. Je moje logika správná? Výslednou náhradu mzdy budu s mínusem počítat do složky hrubé mzdy, a to tak, že sečtu základní mzdu za odpracované hodiny 11.455 Kč a náhradu za přečerpanou dovolenou -5 366 Kč a vyjde celková hrubá mzda 6 089 Kč. Minimální vyměřovací základ pro ZP je část měsíce, kterou zaměstnanec odpracoval - tzn. 16/30 × 14 600 = 7 786,66 Kč. Tzn. že dojde k doplatku zdravotního pojištění do minima v hodnotě (7866,66 - 6089) 1697,66 Kč * sazbou ZP 13,5%. Tento doplatek do vyměřovacího základu odvede pojišťovně zaměstnavatel, ale bude se jednat o pojístné zaměstnavatele nebo zaměstnance? Účetní SW to počítá jako zvýšení pojístného na straně zaměstnance. Je to správně?
Vydáno: 28. 09. 2020
Při ukončení pracovního poměru k 21. 10. 2019 se zjistilo, že zaměstnanec přečerpal dovolenou o 8 dní. Celková výše náhrady za přečerpanou dovolenou činila 7 689 Kč hrubého. Poslední zúčtovaná mzda činila 11 520 Kč. Z důvodu opravy přečerpané dovolené se vyměřovací základ sníží pod minimum tzn. bude činit 3 831 Kč (tj. 11 520 - 7 689 Kč). Je nutné v takovém případě dopočítávat odvod pojistného do minimálního vyměřovacího základu? Nebo je možné ponechat vyměřovací základ pod minimem, vzhledem k tomu, že již bylo pojistné odvedeno v měsících, kde byla vyplacena náhrada za dovolenou?
Vydáno: 07. 11. 2019
Jak správně postupovat, jestliže zaměstnanec ukončil pracovní poměr a po přepočítání dovolené jsme zjistili, že zaměstnanec přečerpal nárok o dva dny? Jak se spočítá částka, kolik má vrátit za přečerpanou dovolenou, a jak se postupuje vůči SP a ZP?
Vydáno: 13. 09. 2019
  • Článek
Přijatá na zasedání Kolegia expertů AKV v Kolíně ve dnech 9. a 10. 11. 2018 – II. část 8. KRITÉRIA PRO PŘIZNÁNÍ NĚKTERÉ ZE SLOŽEK MZDY Může zaměstnavatel za...
Zaměstnanec má hlavní pracovní poměr od 3. 4. 2018 do 2. 4. 2019. V lednu si vybral 4 dny dovolené, od února má ale pracovní neschopnost, která potrvá do konce pracovního poměru. Nárok na dovolenou se mu tedy pokrátil na 2 dny a v lednu přečerpal 2 dny dovolené. Z poslední výplaty nebude z čeho přečerpanou dovolenou srazit. V lednu by hrubá mzda po odečtení přečerpané dovolené byla 16 020 Kč. Jak postupovat v tomto případě? Bude nutné vystavit opravné přehledy za leden 2019 z hlediska zdravotního a sociálního pojištění? Bude třeba opravit i přílohu k žádosti o dávku zaslanou na OSSZ v souvislosti s nemocí od února, zálohu na daň?
Vydáno: 19. 03. 2019
Zaměstnavatel určil celozávodní dovolenou 22. 12 .- 29. 12., tzn. 4 pracovní dny celozávodní dovolené. Někteří zaměstnanci ale již nemají dostatek dovolené na celozávodní dovolenou. Pokud nejde dát zaměstnanci neplacené volno v době celozávodní dovolené, jak má tento případ zaměstnavatel řešit?
Vydáno: 27. 12. 2017
Zaměstnanec skončil pracovní poměr a je u něho vedena exekuce. Mohu mu srazit přečerpanou dovolenou a ze snížené čisté mzdy o tuto dovolenou vypočítat srážku na exekuci? Mohu mu srazit přečerpanou dovolenou i v případě, kdy by mu po snížení čisté mzdy o tuto dovolenou nezůstala nezabavitelná částka 6 154 Kč?
Vydáno: 11. 12. 2017
Zaměstnanec ukončil pracovní poměr dohodou na začátku měsíce. V tomto měsíci nedosáhl nezabavitelné částky. Mohu mu srazit ze mzdy náhradu za přečerpanou dovolenou? Kromě toho má uzavřen se zaměstnavatelem dodatek, že se bude podílet na výdajích za stravné a ubytování. Částka na tyto výdaje je mu pravidelně srhávána ze mzdy. Mohu i v tomto případě srazit tyto výdaje?
Vydáno: 29. 11. 2017
Jak správně zpracovat poslední mzdu zaměstnanci, který ukončil pracovní poměr a zaměstnavatel mu dříve povolil více dovolené, než na kolik měl v daném období nárok, přečerpal dovolenou o 5 dnů? 1) Jak správně srazit zaměstnanci přečerpanou dovolenou v poslední mzdě (řešit to jako neplacené volno?) 2) Jak to bude s odvody na sociálního a zdravotního pojištění v poslední mzdě? 3) Musí se dělat nějaká oprava v odvodech za měsíc, kdy byla dovolená přečerpána (06/2017)?
Vydáno: 08. 09. 2017
Zaměstnanec ukončí pracovní poměr k 31. 7. 2016. V dubnu 2016 přečerpal dovolenou o 2 dny. V dubnu byla hrubá mzda včetně přečerpané dovolené 10 882 Kč. Ve výplatě za měsíc červenec bude odečtená přečerpaná dovolená za duben ve výši 1 074 Kč. I po odečtení přečerpané dovolené dosáhne hrubá mzda za červenec alespoň výši 9 900 Kč, takže min. vyměřovací základ pro odvod z ZP za červenec bude dodržen. Jak posuzovat zpětně odvod zdravotního pojištění za duben 2016? Je třeba provádět nějaké opravy odvodu ZP, pokud ano, v jaké výši? Musí se posílat opravné přehledy na zdravotní pojišťovnu?  
Vydáno: 26. 07. 2016