platová třída

Počet vyhledaných dokumentů: 16
Počet vyhledaných dokumentů: 16
  • Článek
Od 1. ledna 2024 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 395/2023 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb. , o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Ke změnám dochází u povolání farmaceut, farmaceutický asistent, zubní lékař a lékař.
Vydáno: 26. 01. 2024
  • Článek
V závěru roku 2022 uveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR na svých webových stránkách novou certifikovanou Metodiku hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací, jež vznikla jako výstup projektu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Metodika přináší cenné poznatky a postupy, jak přistoupit k zajištění spravedlivé základní mzdové diferenciace v případě státních zaměstnanců a státní služby, a to včetně praktických příkladů. Jak ovšem s metodikou pracovat, čeho se vyvarovat? Případně, mohou metodiku bez obav využít i další zaměstnavatelé ze soukromého sektoru? Právě tyto otázky budou zodpovězeny v následujícím článku, a to včetně ilustrativní aplikace Metodiky na konkrétním příkladu práce.
Vydáno: 21. 04. 2023
  • Článek
Počty a platy takzvaných úředníků jsou často terčem veřejných proklamací politiků i výpadů účastníků více či méně odborných diskusí. Přinejmenším ti první by ovšem měli mít jasno v tom, kdo je vlastně úředník, jakou agendu vykonává a kolik jich je k naplnění této agendy třeba. Stejně tak by bylo dobré se zamyslet nad smysluplností výše „tarifů“ v platové sféře, jestliže se v některých případech ocitají pod nejnižší úrovní zaručené mzdy.
Vydáno: 21. 04. 2023
  • Článek
S účinností od 1. 1. 2022 byla novelizována nařízení vlády, která upravují nebo významně ovlivňují platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Nařízením vlády č. 531/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, se valorizují a v některých případech nově definují stupnice platových tarifů. Nařízením vlády č. 391/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, se doplňuje zařazení nových prací do platových tříd, některé práce se zařazují do vyšších platových tříd nebo se blíže a přesněji specifikuje vymezení těch prací, jejichž zařazení do platových tříd činilo v praxi problémy. Nařízením vlády č. 405/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví nové sazby minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy.
Vydáno: 25. 02. 2022
Jsme příspěvková organizace. Máme zaměstnace zařazeného do 7. platové třídy. Z důvodu plánované rekonstrukce objektu jeho místo zanikne. A to na určtou dobu (zhruba jeden rok). Smlouvu má již na dobu neurčitou. Nabídli jsme mu jinou práci, ovšem v 5. platové třídě. S čím samozřejmě nesouhlasil. Jak máme dále postupovat? Práci (vrátného) by přijal, ovšem s platem v 7. třídě, což je pro nás nepřípustné. 
Vydáno: 11. 11. 2021
Lze v jedné pracovní smlouvě časově vymezit druhy práce např. lektor, správce. Druh práce lektor - bude vykonávat od září do června, správce hřiště přes prázdniny červenec, srpen. Můžeme na základě takto vymezeného druhu práce, při zpracování mezd za prázdninové měsíce, přeřadit zaměstnance do nižší platové třídy odpovídající druhu práce správce?
Vydáno: 07. 09. 2021
  • Článek
Je nesporné, že pokud jde o odměňování zaměstnanců za práci konanou v pracovním poměru, před soud se dostane spíše otázka týkající se mzdy než platu. Je to dáno tím, že pravidla pro odměňování zaměstnance platem jsou právními předpisy stanovena poměrně přísně a zaměstnavatel nemá v tomto ohledu příliš velký manévrovací prostor.
Vydáno: 27. 08. 2021
  • Článek
S účinností od 1. 1. 2020 byla novelizována všechna nařízení vlády, která upravují nebo významně ovlivňují platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Vydáno: 24. 01. 2020
Ředitel příspěvkové organizace (statutární orgán), jejímž zřizovatelem je město, je zařazen do 11. platové třídy. Ředitel řídí práci vedoucích zaměstnanců, kteří řídí práci dalších podřízených zaměstnanců. Zřizovatel odmítá se zvýšením tarifu od nového roku 2020 doplatit řediteli příplatek za vedení v minimální výši 20 % z platového tarifu, s odůvodněním, že je ve 2.stupni řízení. Domníváme se však, že příplatek za vedení podle § 124 ZP, by měl být vypočítán dle 3. stupně řízení, tedy v rozsahu 20–50 % platového tarifu.
Vydáno: 27. 12. 2019
Již jednou jsem psala ohledně zařazování do platových tříd umělecko-technické zaměstnance (dotaz ID 24906). Jedná se mi o zodpovězení konkrétního problému. Máme zvukaře, osvětlovače, kterým nadřízený navrhne 10. platovou třídu, kde je požadavek vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné. Tento člověk má ovšem pouze výuční list a 25 let. Započitatelnou praxi 5 let. Návrh na platové zařazení je tř. 10/st. 7. Lze tohoto pracovníka takto zařadit? Vím, že u umělecko-technických pracovníků lze využít § 6 a prominout vzdělání po dobu 4 let, ale lze to takto používat běžně?
Vydáno: 12. 12. 2019
V našem divadle zařazujeme umělecké pracovníky do platových tříd a stupňů dle § 123 odst. 6 písm. e) zákoníku práce. Jedná se o zvláštní způsob zařazení do platové třídy zaměstnance, kteří vykovávají práce, jejichž úspěšné provádění závisí především na míře talentu nebo na fyzické zdatnosti (herci, členové baletu, orchestru, sólisté opery apod.). Lze tento § 123 odst. 6 písm. e) zákoníku práce použít i při zařazování umělecko-technických pracovníků (osvětlovač, zvukař apod.) nebo musí být zařazováni do tříd a stupňů podle skutečného vzdělání a praxe? 
Vydáno: 11. 11. 2019
Mohu zařadit ředitelku mateřské školy do 11. platové třídy? Má dosažené středoškolské vzdělání s maturitou pro učitelky mateřských škol. Paní ředitelka také řídí školní jídelnu a odloučené pracoviště. Byla by v 11. platové třídě stále pedagog s nárokem na 40 dnů dovolené, nebo by byla zařazena v nepedagogické tabulce?
Vydáno: 23. 08. 2019
  • Článek
V minulém čísle byla uvedena první část výběru nejdůležitějších změn katalogu prací ve veřejných službách a správě, které vyplývají z nařízení vlády č. 399/2017 Sb., z kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů. V tomto čísle se uvádí výběr zbývajících nejdůležitějších změn v zařazení prací do platových tříd ve veřejných službách a správě podle tohoto předpisu.
Vydáno: 26. 01. 2018
  • Článek
Od 1. ledna 2018 nabývá účinnosti nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. Nový katalog prací zohledňuje zvýšené...
Vydáno: 19. 12. 2017
  • Článek
Dne 19. 10. 2017 byla publikována ve Sbírce zákonů dvě nařízení vlády upravující platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Změnové nařízení č. 340/2017 Sb. nabylo účinnosti již 1. listopadu, nové nařízení č. 341/2017 Sb. nabude účinnosti 1. ledna 2018.
Vydáno: 24. 11. 2017
  • Článek
Po přijetí zákona o státní službě, do kterého byl v podstatě převzat dosavadní systém odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a službách, byla provedena analýza hlavních problémů, které v souvislosti s platnou právní úpravou poskytování platů v praxi správních úřadů vznikají.
Vydáno: 25. 11. 2016