Vzory - strana 2

Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty je závazek mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém zaměstnanec bude zachovávat vyrovnanou bilanční rovnováhu svěřených hodnot, aby nedošlo např. ke schodku.  Vztah k právním předpisům § 252...
Vydáno: 11. 12. 2019
Dohodu o poskytování smluvní mzdy uzavírá zaměstnavatel se zaměstnancem. Jedná se o sjednanou mzdu, tedy peněžitá či nepeněžité plnění hodnoty, která je poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, a to podle...
Vydáno: 11. 12. 2019
Žádost zaměstnance o skončení pracovního poměru dohodou podává zaměstnanec, který chce ukončit svou činnost u zaměstnavatele k určitému datu. Pokud zaměstnavatel bude souhlasit, neplatí zde výpovědní lhůty a pracovní poměr...
Vydáno: 11. 12. 2019
Pokud pracovní poměr vznikl jmenováním lze zaměstnance z pracovního místa odvolat či se může zaměstnanec pracovního místa vzdát.  V takovém případě je zaměstnavatel povinen zaměstnanci navrhnout změnu jeho dalšího pracovního zařazení na...
Vydáno: 11. 12. 2019
Změna obsahu pracovního poměru jmenováním do funkce se využije v případě, kdy pracovní poměr vzniká jmenováním. Jmenování je jednostranné právní jednání zaměstnavatele, se kterým ale musí zaměstnanec souhlasit, aby mohlo dojít ke...
Vydáno: 11. 12. 2019
Pracovní poměr vzniká jmenováním pouze, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a dále u vedoucích organizačních složek státu nebo subjektů bezprostředně se státem svázaných, které jsou výslovně vymezeny v § 33 odst....
Vydáno: 11. 12. 2019
Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci v den nástupu do práce platový výměr, který musí být písemný. V platovém výměru je zaměstnavatel povinen uvést údaje o platové třídě a platovém stupni,...
Vydáno: 11. 12. 2019
Ve mzdovém výměru stanovuje zaměstnavatel mzdu. Jedná se o jednostranný právní úkon zaměstnavatele, kterým se konkrétnímu zaměstnanci určuje výše mzdy. Vztah k právním předpisům § 113 odst. 4 , §...
Vydáno: 11. 12. 2019
Dohoda o provedení práce patří mezi tzv. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zákoník práce obsahuje pouze minimální právní úpravu a náležitosti dohody o provedení práce, a proto je...
Vydáno: 10. 12. 2019
Dohoda o pracovní činnosti patří mezi tzv. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Náležitosti dohody o pracovní činnosti si smluvní strany (zaměstnavatel a zaměstnanec) mohou do určité míry sjednat...
Vydáno: 10. 12. 2019